Pille Ivask • 25 aprill 2016

Uuring: eestlased on tagasihoidlikud säästjad

Kes senti ei korja, see eurot ei saa  Foto: epa

Väljaandes Global Finance Magazine avaldatud uuringus võrreldi 25 riigi elanike säästmisharjumusi ning selgub, et eestlased eriti usinad säästjad pole.

MarketWatch vahendab Global Finance Magazine’i uuringut, kus analüüsiti OECDsse kuuluvate riikide elanike säästmisharjumusi. Tõsi, uuringusse pole kaasatud kõik organisatsiooni liikmed, vaid 25 neist. Sellise valiku täpsemat põhjust pole välja toodud.

Tulemuste saamiseks võeti aluseks riikide SKP per capita, samuti võeti arvesse ostujõu pariteeti. Väljaanne leidis, et kõige suuremad säästjad ei pruugi tegelikult elada kõige rikkamates riikides.

Kodumajapidamiste üldist säästude määra defineeriti uuringus järgmiselt: kodumajapidamiste igakuisest kasutada jäävast tulust lahutati see osa, mille leibkond tarbimisele kulutab. Nii selgub uuringust, et kõige usinamad rahasäästjad on šveitslased (säästude määr 17,8%), järgnevad luksemburglased (17,3%) ja rootslased (15,8%). Eestlaste puhul on sama näitaja 2,9 protsenti, soomlaste puhul aga vaid 0,8 protsenti. Saksamaa puhul on sama näitaja 9,6 protsenti, Ungari puhul 9 protsenti.

Uuringus tuuakse välja, et seesuguseid tulemusi tuleks siiski vaadata ettevaatusega ning arvestada, et üksnes leibkonna kulusid ja tarbimiskulusid arvestades ei pruugi saada täielikku pilti, kui rikas pere on. Sellesse uuringusse pole näiteks kaasatud erinevad laenukohustused, elamisstandard ning kulutused sotsiaal- ja heaoluteenustele, mis on riigiti erinevad. Samuti oleks taoliste uuringute puhul mõistlik vaadata pikemat perioodi kui üks aasta, kuna üldjuhul erinevad kodumajapidamiste säästude määrad aastate lõikes päris palju. 

Hetkel kuum