Äripäev • 18. mai 2016
Jaga lugu:

Euroopa Komisjon ergutab tagant Eesti haldusreformi

Euroopa Komisjoni hoone Brüsselis  Foto: Scanpix/Reuters

Täna esitas Euroopa Komisjon 2016. aasta nn riigipõhised soovitused, mis Eesti puhul sisaldasid soovitusi keskenduda kohaliku omavalitsuse reformi elluviimisele, soolise palgalõhe vähendamisele ja investeeringute suurendamisele teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Soovitused on liikmesriigi jaoks majanduspoliitika suunised järgmiseks 12–18 kuuks, milles keskendutakse esmatähtsatele reformidele.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Tänane majanduspakett paneb suurt rõhku struktuurireformidele, mis on vajalikud ELi majanduse taastumiseks, majanduskasvu takistavate tegurite kõrvaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks. Tööturu ning toodete ja teenuste turgude moderniseerimine ning ettevõtlusega tegelemise lihtsustamine näiteks avaliku halduse reformimise ja maksusüsteemi tõhusamaks ja õiglasemaks muutmise kaudu aitaks avardada töö- ja investeerimisvõimalusi ELis“.

Eestile antud soovitustes tuuakse välja vajadus tagada kvaliteetsete avalike teenuste, eelkõige sotsiaalteenuste osutamine ja kättesaadavus kohalikul tasandil, võttes muu hulgas vastu ja viies ellu kavandatud kohaliku omavalitsuse reformi. Samuti soovitatakse Eestil võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks ning edendada erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, tugevdades muu hulgas teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

ELi ministrid peaksid arutama riigipõhiseid soovitusi enne kui riigipead ja valitsusjuhid need kinnitavad. Seejärel asuvad liikmesriigid neid soovitusi oma 2016.–2017. aasta majandus- ja eelarvepoliitika kaudu ellu viima.

Jaga lugu:
Hetkel kuum