Artikkel
 • Jaga lugu:
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Väikeosanikule jäi firmast tühi kest

  Ander Ild ja Hanna Ild.Foto: Ilmar Saabas / Delfi / Ekspress Meedia

  Kinnisvarahooldusfirmas Krausberg kolmandikku omav Ülo Plaado avastas, et suurosanik Ander Ild tegi tema selja taga sellise triki, et viis ettevõtte äritegevuse sarnase nimega OÜsse Krausberg Eesti, milles Plaadol enam osalust polnud.

  Asja mõte oli, et miks ta peaks mulle maksma, kui saab ka ilma rahata väikeosanikust lahti.

  Ülo Plaado,
  OÜ Krausberg väikeosanik
  „Ma olin Krausbergis väikeosanik ja ühel hetkel avastasin, et firma on tühjaks kanditud. Kliendilepingud, töötajad, oskusteave jms olid üle läinud teise ettevõttesse,“ rääkis Plaado.
  Nüüdseks on ta juba hulk aastaid püüdnud enda õigusi kaitsta nii kriminaalasja algatamise kui ka praegu pooleli kohtuasja kaudu, milles vaieldakse Krausbergile likvideerija määramise üle.
  Ettevõttest jäi tühi kest
  Krausbergi asutasid 1997. aastal võrdsetes osades Plaado, Ild ja Jaak Morna. Mõni aasta hiljem Morna lahkus omanikeringist ning tema osaluse ostis välja Ild.
  Plaado oli koos Ildiga ettevõtte juhatuses 2006. aastani. Sealt edasi jäi ta passiivseks väikeosanikuks ning juhatuses toimetasid Ild ning Aare Kutser. Krausbergil oli 2006. aastal üle 350 töötaja ning müügitulu küündis toona kroonides 35 miljonini. Ettevõte oli kinnisvarahoolduse turul tuntud tegija.
  „Pakkusin Ildile korduvalt, et lähen ettevõttest välja ja lepime minu osa hinna kokku. Ta oli sellega nõus, aga kunagipolnud tal selleks millegipärast aega. Paraku selguski hiljem, et minu selja taga käis samal ajal ettevõtte tühjaks kantimine. Asja mõte oli, et miks ta peaks mulle maksma, kui saab ka ilma rahata väikeosanikust lahti,“ kirjeldas Plaado naha üle kõrvade tõmbamist.

  Asutatud: 1997, likvideerimisel

  Osanikud: Ander Ild – 2/3, Ülo Plaado – 1/3

  Juhatuse liikmed: Ülo Plaado 2000–2006, Ander Ild 2000–2016, Aare Kutser 2006–2016

  Juba 2006. aastal asutaski Ild Krausbergi kõrvale uue ettevõtte OÜ Krausberg Eesti, mis Krausberg International OÜ kaudu kuulus toona ainuisikuliselt talle. Peale seda hakkas Plaado osalusega OÜ Krausbergi majandustegevus hääbuma ja vara hulk vähenema. Samal ajal edenes Krausberg Eesti äri tõusvas joones.
  Kui 2010. aastaks oli OÜ Krausberg müügitulust järel 544 000 krooni, siis Krausberg Eestil oli see 28 miljonit krooni.
  Asja kurbloolisus peitub aga selles, et Plaado sai Ildi trikitamisest teada alles 2012. aastal, kui Krausbergist oli järel ainult tühi keha.
  OÜ-le Krausberg tekitatud kahju suuruseks hindas OÜ Finantsakadeemia 2013. aastal 700 000–950 000 eurot, millest Plaado osa on kolmandik. Samuti on Krausbergist antud Ildi abikaasale Hanna (Hannah) Ildile laenu kokku 134 000 eurot (2,1 miljonit Eesti krooni).
  Vastav nõue on kirjas Krausbergi viimaseks jäänud 2010. aasta majandusaruandes. Plaado ei tea, kas Hanna Ild maksis ettevõttele laenu tagasi või mitte. Tõenäoliselt mitte, sest pärast 2010. aastat ettevõttel majandustegevust ei olnud.
  Likvideerija küsimust arutab kohus
  Krausbergi juhatusse eelmise aasta maikuuni kuulunud Aare Kutser kinnitas, et tema ajal Hanna Ildile antud laenu tagasi ei makstud.
  Võimalike kahjunõuetega peaks tegelema ettevõtte likvideerija. Paraku on Krausbergi likvideerijaks Ander Ild, kes Plaado sõnul ei ole huvide konflikti tõttu huvitatud nõuete esitamisest.
  2,1miljoni kroonine Krausberg OÜ-lt saadud laen on jäänud tagasi maksmata Ander Ildi abikaasal Hannal.
  Seetõttu tegi Plaado kohtule avalduse vahetada likvideerija välja. Seejärel saaks OÜ Krausberg juba esitada kohtule hagiavalduse kahjude hüvitamiseks ja/või laenude tagastamiseks. Harju maakohus Plaado avaldust ei rahuldanud, kuid ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtusse tagasi.
  Juba 2012. aastal rahuldas kohus Plaado avalduse ettevõttest teabe saamiseks ning dokumentidega tutvumiseks, kuid vastaspool on sellele vaid vilistanud.
  Krausberg Eestil uued omanikud
  Telefonile vastanud Ander Ild palus küsimused saata kirjalikult. Nendele vastas, küll mitte väga sisuliselt, teda esindav AB Lextal advokaat Gretta Oltjer-Timberg. Ta teatas, et Ülo Plaado väited ei vasta tõele, tema esitatud nõuded on meelevaldsed ja täielikult tõendamata. „Seda seisukohta jagas ka maakohus oma lahendis,“ sõnas Oltjer-Timberg.
  Ildi kõrval Krausbergi ning Krausberg Eesti juhatustesse kuulunud Aare Kutser märkis, et tema sai suuniseid suuromanik Ildilt ning nende järgi tuli tal tegutseda. „Mina ei tea, millised olid Ildi ja Plaado suhted või mis kokkulepped neil olid. Nad on omavahel neid asju jaganud juba tükk aega ja ma ei tea, miks nad neid jagatud ei saa,“ lisas Kutser.
  Ander Ild ei ole 2015. aasta sügisest enam Krausberg Eesti omanik ega juhatuse liige. Ettevõtte juhatuse liige on praegu Raul Vanem, kes juhib lisaks Viimsi vallale kuuluvat ASi Viimsi Vesi ning oli eelmisel aastal sama valla ettevõtte Viimsi Haldus juhatuses. Vanem kommenteeris, et ei tea midagi Plaado ja Ildi vaidlusest.
  Krausberg Eesti omanikud on praegu võrdsetes osades firmade kaudu Pille Suuder ning Jan Jupaschevski.

  Vaata ka Infopangast

  Krausberg Eesti OÜ

  Vähemusosanikku ei käsitletud kannatanuna
  Riigiprokuratuur algatas 2013. aasta juulis kriminaalasja, et kontrollida asjaolusid, mis viitavad OÜ Krausberg seaduslike esindajate poolt äriühingu huvide kahjustamisele, s.o suures ulatuses varalise kahju tekitamisele ehk usalduse kuritarvitamise tunnuste esinemisele.
  Ülo Plaado kirjeldas kuriteokaebuses, kuidas alates tema lahkumisest ettevõtte juhatuse liikme kohalt teavitas Ander Ild teda perioodil 2006–2011 järjepidevalt, et OÜ Krausberg tegevus on jätkuvalt kasvav ja arenev ning peatselt on oodata dividende. 2012. aasta kevadel tekkis Plaadol kahtlus, et ettevõte on lõpetanud kasumliku tegevuse, kuna OÜ Krausberg juhatus ei olnud viimase kahe aasta jooksul esitanud majandusaasta aruandeid ning ettevõtte kodulehel reklaamiti OÜ Krausberg õigusjärglasena OÜd Krausberg Eesti.

  Kõrvutades mõlema ettevõtte majandusaasta aruandeid, märkas Plaado, et OÜ Krausberg majandusliku olukorra halvenemine on otseselt seotud OÜ Krausberg Eesti majandustegevuse kasvuga.

  Kõrvutades mõlema ettevõtte majandusaasta aruandeid, märkas Plaado, et OÜ Krausberg majandusliku olukorra halvenemine on otseselt seotud OÜ Krausberg Eesti majandustegevuse kasvuga.
  Plaado hinnangul olid OÜ Krausberg juhatuse liikmed Ander Ild ning Aare Kutser pannud toime tema suhtes usalduse kuritarvitamise, rikkudes neile seadusest ja juhatuse liikme lepingust tulenevat kohustust järgida Plaado kui vähemusosaniku ja OÜ Krausberg varalisi huve ning sel moel põhjustasid ulatusliku varalise kahju.Plaado veendumusel ei olnud osaühingu juhtimisel osanike võrdset kohtlemist, kuna vähemusosanik jäi ilma oma osalusest. Seda eelkõige põhjusel, et kaebajal ei ole seoseid OÜga Krausberg Eesti ning samal ajal on OÜ Krausberg väärtus olematu.
  Kaks aastat hiljem, 2015. aasta juulis, kriminaalmenetlus lõpetati. Riigiprokuratuuri seisukoha järgi ei olnud Plaado OÜ Krausbergi vähemusosanikuna käsitletav selles kriminaalasjas kannatanuna. Kriminaalmenetluses, kus kahtlustatakse äriühingu juhatuse liikmeid karistusseadustiku § 217² lg 1 järgi kohustuste rikkumises, tuleb kannatanuna käsitada üksnes äriühingut, mitte aga näiteks selle äriühingu aktsionäre, osanikke või võlausaldajaid, leidis riigiprokuratuur.
  "Seaduse järgimine ei sõltu kellegi soovidest"
  Ander Ildi ja OÜ Krausberg esindaja AB LEXTAL advokaat Gretta Oltjer-Timberg ütles, et äriühingu likvideerijaks ongi tavaliselt äriühingu juhataja.
  Seepärast ei näe OÜ Krausberg tema sõnul põhjust, miks ei võiks ka antud juhul likvideerida ettevõtet tema viimane juhatuse liige. "Äriühingu likvideerimine toimub seaduse alusel ning likvideerimismenetlus ei olene ega saagi sõltuda likvideerija isikust, sest seaduse järgimine ei saa sõltuda kellegi subjektiivsetest soovidest."
  Oltjer-Timberg ütles, et Plaado väited ei vasta tõele, tema esitatud nõuded on meelevaldsed ja täielikult tõendamata ning seda seisukohta jagas ka maakohus oma lahendis. "Rõhutan, et ajakirjanduse poole pöördumise fakt ise näitab juba asjaolu, et isiku võimalused õiguskaitsevahendite kasutamiseks on ammendumas ja osutunud tahtmiste maksmapanekuks ebapiisavaks."

  Suurosanik ei saa olla erapooletu likvideerija

  Ülo Plaado hinnangul ei ole põhjendatud ega seaduslik määrata Krausbergi (likvideerimisel) likvideerijaks Krausbergi suurosanik ning endine juhatuse liige Ander Ild, kelle õigusvastase tegevuse (majandusaasta aruannete esitamata jätmise) tõttu üldse algatati Krausbergi sundlõpetamine. Samuti ei saa Ander Ild olla sõltumatu ja erapooletu likvideerija põhjusel, et likvideerija peamine ülesanne on esitada nõue Ander Ildi, Ander Ildi abikaasa Hanna Ildi ja teise juhatuse liikme Aare Kutseri vastu, mida likvideerija Ander Ild ei ole isiklikult huvitatud tegema.

  Ülo Plaado nõudeks jäi niisiis kutsuda tagasi Krausbergi osaniku Ander Ildi määratud likvideerija Ander Ild ning määrata uus likvideerija.

  Likvideerimismenetluse vajalikkus aga seisnes selles, et Krausbergil eksisteerivad kahju hüvitamise nõuded Krausbergi juhatuse liikmete Ander Ildi ja Aare Kutseri vastu, kuivõrd seoses Krausbergi äritegevuse (kliendilepingud, töötajad, oskusteave jms) ülekandmisega Krausberg Eestile on tekitatud Krausbergile varalist kahju summas 700 000–950 000 eurot. Samuti tuleneb Krausbergi majandusaasta aruannetest, et ettevõte on väljastanud Hanna Ildile laenu kokku summas 2 101 710 Eesti krooni (134 323,75 eurot).

  Eelnevast tulenevalt on Krausbergil ka laenude tagastamise nõue Hanna Ildi vastu summas 134 323,75 eurot (lisanduvad võimalikud intresside ja viiviste kõrvalnõuded) ja/või kahju hüvitamise nõue Krausbergi juhatuse liikmete Ander Ildi ja Aare Kutseri vastu, kui nende tegevusetuse tõttu on Krausbergi nõue laenusaaja Hanna Ildi vastu aegunud. Järelikult oli vajalik otsustada Krausbergi likvideerimine selleks, et Krausberg saaks esitada kohtule hagiavalduse kahjude hüvitamiseks ja/või laenude tagastamiseks.

  Liisi Kents
  advokaat, Ülo Plaado esindaja
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Infoturbe ekspert: identiteedivargusi on rohkem kui maailmas inimesi, teadlikkus peab tõusma
Tänavust infoturbeaastat iseloomustavad uued ründeviisid, kasvav identiteedivarguste arv, keerukamaks muutunud ründed ning digitaalse tarneahela riskid, kirjutab IT-ettevõtte Datafox infotrube juht Janar Randväli.
Tänavust infoturbeaastat iseloomustavad uued ründeviisid, kasvav identiteedivarguste arv, keerukamaks muutunud ründed ning digitaalse tarneahela riskid, kirjutab IT-ettevõtte Datafox infotrube juht Janar Randväli.
USA aktsiaturud alustasid juulit tõusuga
USA peamised aktsiaindeksid alustasid uut kuud positiivses meeleolus, tõustes üle protsendi eilsest sulgumistasemest kõrgemale.
USA peamised aktsiaindeksid alustasid uut kuud positiivses meeleolus, tõustes üle protsendi eilsest sulgumistasemest kõrgemale.
Uueks ehituse asekantsleriks saab Ivo Jaanisoo
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Epp Kärsin on neljapäevase töönädala poolt - reede on seksipäev!
Seksikoolitaja Epp Kärsini sõnul mõistavad ettevõtjad aina enam, et õnnelikus paarisuhtes ja seksuaalselt rahuldatud töötajad on ettevõtte edu pant.
Seksikoolitaja Epp Kärsini sõnul mõistavad ettevõtjad aina enam, et õnnelikus paarisuhtes ja seksuaalselt rahuldatud töötajad on ettevõtte edu pant.
IKEA solgutas tööotsijat poolteist kuud ja pakkus siis lubatust kehvemat ametikohta
Madis kandideeris IKEAsse projektijuhi ametikohale, kuhu ta pärast kolme töövestlust ka võeti. Töötingimustega nõustumisele sai ta isegi allkirja alla panna, kui siis järsku ilmus info, et sellist töökohta enam pole ja nüüd on ta hoopis müügijuht täiesti teiste tööülesannetega.
Madis kandideeris IKEAsse projektijuhi ametikohale, kuhu ta pärast kolme töövestlust ka võeti. Töötingimustega nõustumisele sai ta isegi allkirja alla panna, kui siis järsku ilmus info, et sellist töökohta enam pole ja nüüd on ta hoopis müügijuht täiesti teiste tööülesannetega.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.