Mari Mets • 12. aprill 2017 kell 5:00

Leedo poja kohtuprotsess lükkub edasi

Martin Leedo (vasakul) mullu veebruaris Saare maavanema vastuvõtul.  Foto: Valmar Voolaid / Meie Maa

Järgmisel esmaspäeval Kuressaares algama pidanud kohtumõistmine Saaremaa praamiärimehe Vjatšeslav Leedo poja Martin Leedo ja veel kahe asjaosalise üle seoses toetuste väljapetmisega lükkub edasi ja algab ilmselt alles sügisel.

207tuhat eurot jättis KIK pettuse avastamisel veiste eest välja maksmata

Martin Leedot kui MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi juhatuse liiget süüdistatakse soodustuskelmuses, kuna selts taotles Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) pettuse teel veiste ostmiseks toetust. Süüdistuse on saanud nii Leedo kui seltsi esindajana tegutsenud Egon Jürisson.

Protsess lükkub edasi, kuna KIK on esitanud ka tsiviilhagi, mille osas oodatakse ringkonnakohtult otsust, et minna edasi kriminaalasjaga maakonnakohtus.

Süüdistuse kohaselt toimus Mullutu Loodushoiu Seltsi pettus ajavahemikul 23.11.2012 kuni 18.11.2013. KIKile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas veiseid ettevõttelt OÜ Ohtja Agro. Süüdistuse sai ka OÜ Ohtja Agro juhatuse liige Kristi Väli.

Mullutu Loodushoiu Seltsi teine juhatuse liige on Vjatšeslav Leedo vanem poeg Kristjan Leedo, kuid tema süüdistatavate hulka ei kuulu. Egon Jürisson kuulub koos Martin Leedoga aga ka Muhumaa piima- ja teraviljatootja Pöide AG juhatusse ja näiteks ASi Saaremaa Piimatööstuse nõukogusse.

Sündinud 04.04.1977 (40)

Osanik ettevõtetes OÜ Saare Veisekasvatus (94,34%), OÜ Lossikonn (95%) ja OÜ Saare Tennisekeskus (14,29%).

Juhatuse liige ettevõtetes OÜ Compakt Maadehaldus, Näkfisk, OÜ Pöide AG, OÜ Saare Veisekasvatus ja OÜ Lossikonn.

Nõukogu liige Vjatšeslav Leedo firmas AS Holostovi Kinnisvarahaldus, mis on osa VjatšeslavLeedo Saaremaa äriimpeeriumist ning mille kaudu on ta teinud suuri investeeringuid praamiäris.

Oli aastatel 2009-2012 juhatuse liige ka ettevõttes OÜ Ohtja Agro, kes süüdistuse järgi näiliselt võitis Mullutu seltsi hanke veiste ostmiseks.

Allikas: www.infopank.ee

Toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud Mullutu seltsi juhatuse liige Leedo ja seltsi esindaja Jürisson osalesid süüdistuse järgi ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt Ohtja Agro.

Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

Ringkonnaprokurör Kaido Tuulemäe sõnul rikuti riigihanke raames ka hankel osalevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimise põhimõtet, kuna tegelikkuses omandati veised ettevõttelt, mille juhatuse liige ja omanik oli ka toetust taotlenud MTÜ juhatuse liige.

Lõviosa jäi kättesaamatuks

KIK rahuldas 2013. aasta 1. veebruari otsusega Mullutu Loodushoiu Seltsi taotluse rahastada 278 965,08 euro suurust projekti "Mullutu-Loode hoiuala hooldamine". Projekti eesmärk oli looduse mitmekesisuse säilitamine Mullutu-Loode hoiualal, eelkõige erinevate elupaigatüüpide, kaitsealuste taimede ja ohulähedaste linnuliikide elupaikade kaitsmine karjatamise abiga.

Kirjelduse järgi sisaldas projekt 23,4kilomeetrise karjaaia rajamist, karja soetamist ning liigirikaste madalsoode ja loopealsete hooldamist. 2013. aasta lõpus tuvastas KIK, et toetuse taotleja on esitanud neile karjaaedade soetamise ja paigaldamise kohta valeandmeid, ka ilmnes veiste kohta ebaselgeid asjaolusid. Nendele tuginedes tühistas KIK 2014. aasta 11. juulil rahastamisotsuse, kirjutas jaanuaris Meie Maa.

Välja jõudis KIK maksta ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata. Prokuratuuri taotlusel on kohus kriminaalasja raames arestinud tsiviilhagi tagamiseks kolm Leedole kuuluvat kinnistut ligikaudu 36 000 euro väärtuses.

Teise kohtuotsuse ootel

Sellesama tsiviilhagi tõttu lükkub edasi ka kriminaalasja kohtulik arutelu. KIK esitas kriminaalasjas tsiviilhagi, kuid esimese astme kohus ei võtnud seda menetlusse. KIK vaidlustas selle otsuse ringkonnakohtus, ning nüüd tuleb oodata ringkonnakohtu otsust. Seejärel minnakse kriminaalasjaga edasi, rääkis Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja.

Seetõttu hakkab 17. aprillil algama pidanud kohtuprotsess Leedo, Jürissoni, Väli ja juriidilise isikuna Mullutu seltsi üle ilmselt alles oktoobris. Kohtus süüdimõistmisel näeb karistusseadustik soodustuskelmuse eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Juriidilisele isikule saab sellise teo eest mõista rahalise karistuse.

Hetkel kuum