Äripäev • 10. november 2017 kell 10:09

Sügis tõi töötuid juurde

Oktoobris hakkas kasvama töötute arv.  Foto: Raul Mee

Oktoobris jätkus vähenenud töövõimega registreeritud töötute arvu kasv ning hooaja mõjude tõttu suurenes mõnevõrra ka teiste töötute arv.

Oktoobri lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 29 626 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9113 ehk 31%, teatas töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli oktoobris jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (9,3%) ja Valgamaal (8,5%) ning madalaim Harjumaal (3,4%) ja Saaremaal (3,8%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4524 uut tööpakkumist (66% neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes samal tasemel ning aastataguse ajaga võrreldes 6% suurem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9796. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) ning lihttöölistele (20%) pakutavad töökohad. 

Oktoobris asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3845 inimest (sh 789 vähenenud töövõimega inimest). Töökoolitusel osales 3712 ja tööotsingu töötoas 1179 inimest. Tööpraktikal osales 826, tööharjutusel 664 ning tööklubis 820 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1939 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil alustas ettevõtlusega 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 31 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1682 inimest. Lisaks osales veel 7391 inimest teistes aktiivsetes meetmetes.

Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 1828 inimest, kogemusnõustamisel 37 inimest ja kaitstud töö teenust osutati 274 inimesele.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 9032 inimesele ehk 26% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 449 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6779 inimest ehk 20% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 395 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 2047 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 847 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 62 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli oktoobris 2264 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 220 000 euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati oktoobris 4329. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 2373 ja puuduv töövõime 1188 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 671 inimesel. Töövõimetoetust maksti oktoobris 31 418 inimesele kogusummas ligikaudu 7,8 miljonit eurot. Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 21 831 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli oktoobris üle 3 miljoni euro.

Hetkel kuum