Euroliit lükkab väikefirmadele hoogu

Ettevõtlus- ja ITministri Urve Palo sõnul on tugeva ärikeskkonna võtmeks lihtsus.  Foto: Raul Mee
Urmo Andressoo • 23. november 2017 kell 13:15

Tulevikus hakatakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kätte mängima paremaid kaarte, just kapitali kogumisel, avalikel hangetel läbi löömisel ning laiemalt Euroopa majanduse tuleviku kujundamisel.

Urve Palo,, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

On aeg lisada Euroopa Liidule viies kreedo – informatsiooni vaba liikumine.

Nõnda rääkis täna Tallinnas Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) assambleel Euroopa Komisjoni liige Elżbieta Bieńkowska.

„Loome fondide fondi, et teha Euroopa VKE-dele riskikapital kättesaadavamaks,“ rääkis liidu siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde eest vastutav Poola endine asepeaminister. Ühisfondi eesmärk on koondada maailma mastaabis väikesed Euroopa riskikapitalifirmad ning sellega vähendada Euroopa kapitaliturgude killustatust. „Läbirääkimised fondijuhtidega juba käivad,“ kinnitas Bieńkowska.

Kõigile õlg alla

Ta peatus ka muredel, mis on tekkinud liidu viimase aja idufirmadele keskendunud poliitika taustal. „Meie start-up initsiatiiv on saanud positiivset vastukaja, kuid tean, et osad näevad seda kui eemaldumist nö traditsioonilistest VKE-dest. See ei ole nii. Toetame iga sektori, iga tehnoloogiataseme ja iga suurusega VKEsid. Innovatsiooni edendamine ei võta kelleltki midagi ära, vaid annab kõigile juurde,“ sõnas ta.

Prioriteedina märkis Bieńkowska aga avalikel hangetel VKEde konkurentsivõime tõstmise. „Igal aastal kulutatakse Euroopa Liidus avalikele hangetele üle kahe triljoni euro. Kuigi osades sektorites moodustavad VKEd juba kaks kolmandikku edukatest pakkujatest, jääb paljudes sektorites endiselt nende osalus hangetel turuosale kõvasti alla,“ märkis ta. Probleemi lahendamiseks võttis liit mullu tarvitusele meetmed, mis aitavad muuta hanked läbipaistvamaks ning teevad mänguvälja kõigile võrdsemaks.

Lõpuks rääkis Bieńkowska ka liidu septembris paika pandud uuest tööstuspoliitikast. Uue suuna peamiste punktidena tõi ta välja digitaliseerimise, uue tehnoloogia kasutuselevõtu, ülemineku energiaefektiivsele ja madala süsinikuemissiooniga majandusele ning vajaduse teha samm kergemini kohaldatavate toodete ja teenuste loomiseks.

„Vajame, et VKEd oleksid nende suurte muutuste keskpunktis - need peavad ühenduma tööstusega, kuna tööstus vajab meeleheitlikult nende innovatiivseid ideid,“ rõhutas ta.

Palo: info vabaks!

Eesti ettevõtlus ja infotehnoloogiaminister Urve Palo lisas enda kõnes, et statistika järgi on Euroopa VKEde olukord viimasel ajal paranenud. "Pragu on hea aeg küsida, kas me oleme teinud kõike, mida oleme saanud ning mida me saame teha selleks, et areng jätkuks," ütles Palo. Ta rõhutas, et edu aluseks on koostöö, mistõttu peab olema valmis õppima üksteise õnnestumistest ja läbikukkumistest.

Riigi ja Euroopa Liidu roll VKE-de toetamisel on Palo sõnutsi luua toimiv infrastruktuur ja toetav seadusandlus, samal ajal hoidudes üleregulatsioonist. Kuna tulevik lasub Palo sõnul rutiinivabadel töökohtadel, mille eelduseks on suhtlus, loovus ja probleemide lahendamise oskus, on liidu roll luua elukestva õppe keskkond. "Selleks, et inimesed saaksid arendada oskusi, eelkõige digitaalseid oskusi," toonitas ta.

Euroopa liidu ühisturg on loonud ettevõtjatele võimalused, mida turud eraldi ei suudaks eales pakkuda, rääkis Palo. Sestap peab ka ärikeskkond jõudma järele üha enam Euroopa majanduse nägu kujundavatele uutele ärisuundadele. "On aeg lisada Euroopa Liidule viies kreedo – informatsiooni vaba liikumine," rääkis Palo.

Minister lõpetas sõnavõtu, rõhutades, et hea ärikeskkonna võtmeomaduseks on lihtsus. „Lihtsus ettevõtjale, regulaatorile ja inimesele. Peame bürokraatiat vähendama, mitte juurde tegema,“ sõnas ta.

Hetkel kuum