Inga Lill • Ivar Kuldver • 22. detsember 2017 kell 7:16

Lauamäng: välisspetsialisti teekond

Foto: Ivar Kuldver

Otsi täring ja mõned mängunupud ning kutsu kaaslased laua äärde.

Äripäev pakub võimaluse mänguliselt aimu saada, millised karid ning hästi korraldatud kohad jäävad Eestist töötamisest huvitatud välisspetsialisti teele.

Laadi endale artikli lõpust lauamängu PDF, prindi A3 suuruses välja ja võta puhkusele kaasa!

Selle aasta suvel kaardistas ­Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) teekonna, mille Eestisse elama ja töötama tulev IKT-spetsialist läbi käib. Sooviti teada, kus peaks Eesti riik teenust parandama ning millised on need teenused ja asjad, millega ollakse rahul.

Selleks, et välja selgitada välis­spetsialistide kogemust, tehti välisriikidest pärit IKT-spetsialistidega intervjuu nende esimestel siin viibitud kuudel. ­Uuring keskendus kolmele etapile: Eestisse tulemine, vastuvõtmine ja sisseelamine.

Esimesena paluti kirjeldada otsustuskäiku, mille tulemusel inimene Eesti ettevõttesse tööle tuli. Küsiti, kui palju on infot Eesti ja siin töötamise kohta (lauamängul Eestisse meelitamine). Järgmisena paluti hinnata asjaajamise lihtsust või keerukust ajal, kui töökoht Eestis on olemas ning tuleb teha ettevalmistusi Eestisse kolimiseks (vastuvõtmine). Kolmandana hindasid spetsialistid oma kogemust Eestis olles ning siinset asjaajamist (sisseelamine). Lõpuks taheti teada seda, kuidas ollakse rahul Eestisse tööle tulemise käiguga tervikuna (maine).

Hinnangud, mida spetsialistid Eestile andsid, on lauamängul värvidega tähistatud.

Hetkel kuum