Äripäev • 18. veebruar 2019 kell 10:04

Kofkin jäi edasi kohtu alla, osa Savisaare raha aresti alla

Ettevõtja Alexander Kofkin ja advokaat Aivar Pilv Savisaare protsessi kohtuistungil 2017. aastal.  Foto: Andras Kralla

Harju maakohus jättis täna nn Savisaare protsessina tuntuks saanud kriminaalasjas rahuldamata taotluse lõpetada menetlus Alexander Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.

Kohus viitas sellele, et Alexander Kofkinile esitatud süüdistuses pole talle ette heidetud mitte ühtegi tegu, mida saaks vähimalgi määral seostada 2011. aastal Šveitsi võimudele edastatud õigusabipalvega – nimelt on talle süüdistuses ette heidetavad kuriteod pandud toime aastatel 2014 ja 2015 ning süüdistuses nimetatud tegudega seoses allutati ta esimest korda menetlustoimingutele septembris 2015, kui tema elu- ja tööruumid läbi otsiti. Seega on menetlus kestnud alla nelja aasta ega ole kriminaalasja keerukust ja mahukust arvestades olnud ebamõistlikult pikk. „Kui aga A. Kofkin leiab, et teda on alates 2011. aasta lõpust alusetult kahtlustatud ning tema mainele on sellega tekitatud kahju, siis need küsimused tuleb lahendada käesolevast kriminaalmenetlusest eraldiseisvate menetluste raames,“ märkis kohus.

Samuti rahuldas kohus riigiprokuratuuri taotluse kaasata Edgar Savisaar kriminaalasjas menetlusse kolmanda isikuna ja arestida konfiskeerimise tagamiseks Edgar Savisaare elukohast läbiotsimisel leitud ja ära võetud 80 000 eurot.

Kohus täpsustas, et kriminaalasjas süüdistatakse ka Aivar Tuulbergi E. Savisaarele kokku 80 000 euro andmises Tallinna Kultuurikatel SA hankekonkursi võidu korraldamise eest. Kohtu hinnangul on 80 000 euro arestimine jätkuvalt põhjendatud, kuna esineb oht, et E. Savisaar võib konfiskeerimise vältimiseks raha ära kasutada või hilisema võimaliku konfiskeerimise muul moel võimatuks teha. Nimetatud summa arestimine ei ole kohtu hinnangul E. Savisaart ka ebamõistlikult koormav. Ülejäänud raha osas (s.o. 106 000 eurot ja 300 000 krooni) puuduvad viited teistele süüdistatavatele, mistõttu pole alust raha jätkuvalt aresti all hoidmiseks.

Edgar Savisaarele otsustati tagastada tema kodust läbiotsimisel leitud ja ära võetud sularaha kogusummas 106 000 eurot ja 300 000 krooni. Taotlust mõista riigilt Savisaare kasuks välja menetluskulud ligi 229 000 euro ulatuses kohus läbi ei vaadanud nagu ka taotlust mõista tema kasuks välja üle 131 000 euro ametist kõrvaldamisega seoses tekkinud kahju hüvitamiseks. Ka jättis kohus läbi vaatamata Tallinna linna taotluse mõista neil välja menetluskulud ligi 22000 euro ulatuses ja Keskerakonna taotluse 129 000 euro ulatuses. Selleks, et kohus saaks menetluskulud riigilt välja mõista, tuleb taotlused koos menetluskulude arvestusega esitada õigeaegselt, s.o. kriminaalasja sisulise arutamise käigus, aga mitte pärast menetlust lõpetava kohtumääruse või -otsuse jõustumist nagu antud juhul, selgitas kohus.

Maakohtu määrused ei ole veel jõustunud.

Protsess A. Kofkini, V. Kunmani, H. Tederi, K. Kallo, A. Tuulbergi ja MTÜ Eesti Keskerakond üle jätkub 18. märtsil.

Hetkel kuum