Ene Olle • 28. detsember 2015 kell 8:00

Osaajaga töötamist tuleb soodustada

Ene Olle  Foto: Erakogu

Töötasu alammäära laiemat mõju osalise ajaga töötajate ning sellist töötamise vormi võimaldatavate tööandjate seisukohast pole küllalt analüüsitud. Seda tuleb kindlasti teha, leiab PARE tegevjuht Ene Olle (IRL).

Selle töövormi toetamine on kindlasti vajalik. Töötajad soovivad üha enam töötada korraga eri tööandjate juures osalise tööajaga. Selline vorm sobib ka paljudele tööandjatele. Selline kärgtöö soodustamine muudaks tööturu oluliselt paindlikumaks ning efektiivsemaks mõlemale tööturu osapoolele. Võimaldaks õpingute kõrvalt töötamist ka tudengitele ning kvalifikatsiooni säilitamiseks ning hilisemaks tööturule sujuvamaks naasmiseks ka lapsehoolduspuhkusel olevale lapsevanemale. Osalise ajaga töötamise soodustamine looks täiendavaid töökohti, selle kaudu suureneks maksutulu riigile.

Osalise tööaja rakendamise suurimaks takistuseks on sotsiaalmaksu arvestus. Sotsiaalmaksu tuleb tasuda täies ulatuses arvestatult töötasu alamääralt, olenemata sellest, millise koormusega töötaja tööandja juures oma teenust pakub. Kui töötaja pakub teenust osaliste tööaegadega mitme tööandja juures, siis maksaks kõik tööandjad sotsiaalmaksu sama töötaja eest mitmekordselt. Tööandjatele on selline kõrge maksumäär ebamõistlik, mistõttu paindlikud töövormid jäävad rakendamata.

Üheks lahenduseks töölepingu asemel võiks olla teiste võlaõiguslike lepingute rakendamine, kuid ravikindlustuse seadus omakorda survestab töövõtu või käsundi lepingu sõlmimise asemel eelistama töölepingut.

Hetkel kuum