Tiina Saar-Veelmaa • 21. november 2016 kell 4:15

Paindlikkuse piinad

Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa  Foto: Eiko Kink

Lihtsaim viis, kuidas tööandja saab töötajale vastu tulla, on pakkuda paindlikke töösuhteid. Paraku pole aga kaugeltki kõik tööandjad selleks valmis. Isegi mitte siis, kui töö iseloom seda tegelikult võimaldab, kirjutab karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa.

Üks põhjus, miks tööandja võib kaugtöö pakkumisest loobuda, on andmete turvalisus. Koduarvutis või ka mujal kui töökohas asuva tööandja arvutiga väheneb kontrolli võimalus ja seega on riskid suuremad. Näiteks osa klientidega sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud võivad seada piirid.

Mis saab meeskonnatööst?

Teine põhjus, miks tööandja ei hüppa rõõmust lakke kodus töötava kolleegi pärast, on meeskonnatöö osatähtsus. Kui töö eeldab pidevat suhtlemist tiimikaaslastega, siis võib kodus töötav liige jääda info mõistes isolatsiooni. Ta ei ole nii kättesaadav ja see tekitab teistes kolleegides frustratsiooni.

Kaugtöö kvaliteet võib tihti olla pärsitud ka kehvade tehniliste võimaluste tõttu või oskamatusest hajusmeeskondi juhtida. Selliste meeskondade juhtimiseks ongi vaja kasutada oluliselt teistsuguseid meetodeid –tihedam informeerimine, protsesside suurem läbipaistvus, tihedam tagasiside jne.

Kontrollivajadus

Kolmanda põhjuste grupi võib aga kokku võtta sõnadega usalduse puudus ja mõttelaiskus. Olen kuulnud tööandjatest, kes kontrollivad tööaega kiipkaartide põhjal, millega töötajad end registreerivad, lootes, et nii säilitavad nad võimu töötaja tööpanuse üle. Olen kuulnud ka lasteaedadest, kus eeldatakse, et õpetajad istuksid kohal kella seitsmeni ka siis, kui viimane laps läks koju kell viis.

Neljas põhjus on tööohutuse tagamise kohustus. Tööohutus on seadusandlikult keeruline teema, kui töötajaga juhtub õnnetus töö ajal, aga kodus või selle läheduses. Samamoodi mõjutab tervisenõuete järgmise kohustus.

Päriselt loeb aga ainult see panus, mida töötaja loob siis, kui ta on vaba takistustest ja oma parimas vormis nii vaimselt, hingeliselt kui füüsiliselt. Selle asemel, et kontrollida, peaksid tööandjad usaldama, leppima kokku tulemuse, mis on mõlemale poolele arusaadav ja inspireeriv, ning likvideerima kõik takistused sel teel.

Hetkel kuum