Toomas Peterson • 31 jaanuar 2017

Kodanikupalga uus elu

Toomas Peterson  Foto: Raul Mee

Raivo Heina ja Jaanus Paeväli kodanikupalga idee on kiiduväärt ja originaalne, leiab lennundusekspert Toomas Peterson.

Autorite eesmärk näib olevat, et vastukaaluks raha külvamisele lennukilt, nagu siiani on kodanikupalka esitletud, hakkab kodanikule sünnist saati määratud fikseeritud rahasumma investeeringuna kasvama ning teatud aja möödudes võimaldab see talle välja maksta kodanikupalka. Riik aga vabaneb suurest ja tulevikus ilmselt üle jõu käivast pensionisüsteemist.

Idee õnnestumise peamiseks eelduseks on liberaalse majandamisviisi taastamine. Selle all mõtlen võimalikult vähest raha kogumist riigieelarvesse, sest igasugune raha ümberjagamine kätkeb poliitilisi ja subjektiivseid riske. Kaasnev eeldus on siin riigikapitalismi oluline vähendamine. Ja lõpuks muidugi võimalikult vaba ettevõtluskeskkonna loomine ja arendamine.

Autorid rajavad oma idee turumajanduse senisele arenguloogikale, et börsid kasvavad keskmiselt aastas üle 5%, et inflatsioon püsib normaalsuse 0-2% vahel, et valuutaturge ei raputa tulevikus äärmuslikud anomaaliad. Ehk siis eeldatakse, et järgnevate aastakümnete jooksul ei tule finantsmaailma ümberkujundavat sündmust. Sõdadest, suurtest immigratsioonivoogudest ja territooriumite ümberjagamisest, Euroopa Liidu ja eurotsooni lagunemisest rääkimata. 

Mõtteviisi muutus 

Idee poolt räägib praegune aeg. Viimaste aastakümnete järsk globaliseerumise suurenemine raputab juba oluliselt arenenud riikide majandusstruktuure. Oluliselt muutuvad töö, töökohtade, tööjõu ning nende peale rajatud finantssüsteemide mõisted. Samuti kaasnevad globaliseerumisega riikide funktsioonide ja nende kodanike rollide muutused. Evolutsiooniliselt ja meditsiini arenguga arenenud majandusega riikide elanike keskmine eluiga järjest suureneb. See nõuabki uusi lahendusi, olgu selleks nt kodanikupalk.

Idee rakendamine nõuab ka siinse kogukonna liikmete mõtteviisi muutumist. Oleme harjunud, et olulise töövõime kahanemisega, olgu siis vanadus või vigastused, kaasneb riigi materiaalne hoolitsus pensionitena. Liberaalse majandusviisi tingimustes on mõiste kodanikupalk hakanud elama omapärast negatiivset elu. Mõistena kannab see viiteid sotsialismile, riigipoolsele ülereguleerimisele, põlatud majandamisviisidele. Kodanikupalga teokstegemist tuleb see teistmoodi sisustada, ja seda idee autorid püüavadki teha.

Hetkel kuum