Margus Ott • 3. veebruar 2017 kell 4:15

Väga hea valitsus

Margus Ott  Foto: erakogu

Õpetlane ja filosoof Margus Ott leiab, et uus valitsus on ühiskondliku sidususe seisukohalt tegutsenud väga õiges suunas.

Uue valitsuse tehtud sammudest tooksin välja järgmised:

1) maksuvaba tulu suurendamine ja pensionireform, mis tulevad kasuks eeskätt madalapalgalistele;

2) lihtsustatud korras Eesti kodakondsuse andmine halli passi omanikele, kes on Eestis elanud üle 25 aasta;

3) meetmed alkoholi tarbimise vähendamiseks.

Esimesed kaks aitavad kaasa ühiskondlikule sidususele, mis on Eesti-sugusele väikeriigile eluliselt oluline. Eesti jaoks suurimaid ohte on sotsiaalse, majandusliku ja rahvastevahelise sidususe nõrgenemine. Eestil on vaja, et halli passi omanikud valiksid pigem Eesti kui Venemaa kodakondsuse. Oht ei tulene mitte keelest ega rahvusest, vaid sellest, kui ei peeta enam lugu demokraatlikest väärtustest – ja demokraatlike väärtuste lahutamatu osa on vähemuste õiguste kaitsmine. Selles osas on palju ära teha nii vene- kui ka eestikeelse elanikkonna seas.

Kolmas aitab parandada rahva tervist ja hoida inimelusid, mis on samuti just väikeriigi puhul äärmiselt oluline. Alkoholiga seotud kuritegevus, õnnetused, tulekahjud, surmad, vigastused jne on Eesti riigi üks suuremaid kuluartikleid. Sellega tegelemine nõuab tarmukust, kuivõrd tuleb võidelda alkoholitootjate lobi- ja PR-töö vastu ning ka kriitikavabalt omaksvõetud (mõtte)harjumuste vastu.

Saab näha, mida võetakse ette soolise palgalõhe vähendamiseks, mis on üks koalitsioonilepingus kirja pandud eesmärkidest. Kokkuvõtteks: uue valitsuse senine tegevus on olnud väga hea.

Äripäev küsis arvamusliidritelt, omanikelt ja juhtidelt hinnanguid uue valitsuse tegevuse kohta. Pikemaid hinnanguid avaldame alates tänasest arvamuslugudena, üldistav uudislugu ilmub tuleva nädala alguses.

Hetkel kuum