Sami Seppänen • 25. aprill 2019 kell 17:00

Ettevõtlus – ühiskonna toimimise vundament

Peamine ootus uuele, ametisse asunud valitsusele on ettevõtluse arengut toetava keskkonna loomine ja hoidmine, kirjutab Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.

Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.  Foto: Andras Kralla

Ettevõtlus on see, mis loob kogu ühiskonna toimimisele vundamendi. Ettevõtlus on Eesti riigi üheks alustalaks, sest Eesti elanike ja kogu ühiskonna heaolu suureneb majanduse ja töökohtade arvu kasvu kaudu.

Teisena tooksin välja vajaduse toetada tootlikkuse tõusu, misläbi suureneks ka meie ettevõtete konkurentsivõime. Tööviljakust aitavad kasvatada haridus, kapital ja tehnoloogia ning kõige suurem roll on just viimasel. Riigid, mis edestavad meid tootlikkuse kõrgema tasemega, pööravad suurt tähelepanu kõige uuemate tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Tootlikkus Eestis saab suureneda selle kaudu, kui kasutame senisest märgatavalt rohkem parimaid tehnoloogiaid kõikjalt, kus võimalik. See aitab tuua innovatsiooni uute toodete ja teenuste loomisesse.

Teise aspektiga vägagi seotud teema on ettevõtete digitaliseerimine. Oleme küll tuntud e-riigi, tiigrihüppe ja mitme eduka start-up'i maana, kuid millegipärast pole Eesti ettevõtete digitaliseerituse tase just väga kõrge. Samas võib pealtnäha vähetähtsate kitsaskohade lahendamine digitaliseerimise abil tuua ettevõtetele suurt kasu.

Digitaliseerimise peamine eesmärk on muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks. Selle saavutamiseks tuleb üle vaadata toimingud, mis korduvad päevast päeva või nõuavad lühikese aja jooksul suurendatud tähelepanu. Näen, et ka see on koht, kus riik saaks ettevõtetele abikäe ulatada.

Äripäev küsis ligi 300 Eesti arvamusliidrilt, ettevõtjalt ja juhilt, mis peaks olema uue Eesti valitsuse kõige prioriteetsem tegevussuund.

Hetkel kuum