25. aprill 2019 kell 3:00

Uus Siiditee: Eesti ettevõtted on Hiina arengu ekspressrongile teretulnud

Hiina soovib end Eesti ja Euroopa ettevõtetele avada ning on selleks käivitanud Uue Siiditee koostööalgatuse, kirjutab Hiina suursaadik Li Chao.

Hiina suursaadik Li Chao.  Foto: Hiina suursaatkond

Kes otsib, see leiab. Eesti klaver, Stigo elektriroller, Saaremaa puitmajad ja Eesti kvaliteetsed põllumajandustooted on Hiina turul edukaks osutunud. Hiina soovib kõrgetasemelise avatud majanduse rajamiseks end igast küljest avada. Hiljuti Hiina Rahvavabariigi kongressis vastu võetud uus välisinvesteeringute seadus tagab välismaistele ettevõtetele, sh Eesti ettevõtetele parema ja sõbralikuma ärikeskkonna.

Mis on BRF ja BRI?

Selle aasta 25.–27. aprillil toimub Pekingis teine rahvusvahelise koostöö foorum Uus Siiditee (Belt and Road Forum for International Cooperation ehk BRF), mille teema on Uue Siiditee koostöö: vormime parema ühise tuleviku. Uue Siiditee foorumi kavas on juhtide ümarlaud, kõrgetasemeline kohtumine, temaatilised foorumid, tippjuhtide konverents ja muud, vähem olulised sündmused. Uus Siiditee on BRI (Belt and Road Initiative) raamesse kuuluv kõrgetasemeline rahvusvahelise koostöö platvorm. 2017. aastal korraldati Pekingis edukalt esimene Uus Siiditee, mille tagajärjel saavutati positiivne konsensus BRI raames tehtava koostöö osas ja viljakaid tulemusi. Ka teisest Uuest Siiditeest saab kindlasti tähelepanu vääriv suursündmus.

Uus Siiditee avab maailma

President Xi Jinping pakkus 2013. aastal välja koostööalgatused „Siiditee majandusvöönd“ ja „21. sajandi meresiiditee“, mille ühiseks nimeks sai Uus Siiditee. Tuhandete miilide pikkune iidne Siiditee, mida kasutati tuhandeid aastaid, ühendas ida ja lääne tsivilisatsioonid, riigid ja etnilised piirkonnad. Iidsetel aegadel, kui transpordisüsteem oli veel väga vähe arenenud, matkasid meie esivanemad üle ääretute steppide ja kõrbete, sõitsid karmidel meredel ja avasid nii aknaid sõbralikuks suhtluseks varem isolatsioonis elanud rahvastega. Kauba- ja teabevahetus laiendas mõttemaailma, ergutas innovatsiooni ja kujundas aegamööda välja Siiditee hinge: rahu ja koostöö, avatus ja kaasamine, teineteiselt õppimine ja vastastikune kasu. See on inimtsivilisatsiooni hindamatu pärand.

Meie esivanemad on ühendust otsides läbi elanud palju raskusi. 21. sajandil peaks meil olema rohkem julgust ja avaram silmapiir avatud maailma tervitamiseks. Uus Siiditee on pärinud iidse Siiditee hinge ja annab sellele rahumeelsele, avatud, innovaatilisele ja tsiviliseeritud iidsele teele uue elu ja sära.

Maailmas toimuvad suured muutused, mille sarnaseid ei ole nähtud terve sajandi vältel: ühepoolne tegutsemine ja protektsionism kaubanduses on tõusuteel, maailma majanduskasvu eestvedavad jõud nõrgenevad ja langust põhjustav surve aina suureneb. Võimust võtab uus ebakindlus. Hiina usub veendunult, et tervel inimkonnal on ühine saatus ja me peame ühise arengu saavutamiseks tegutsema koos.

BRI (Belt and Road Initiative) alus on konsulteerimise ja koostöö põhimõte, mis toob mõlemale poolele kasu ja millele on omane vastastikune lugupidamine, võrdsus ja õiglus ning koostöö, millest mõlemad väljuvad võitjana. BRI püüab suurendada poliitika, infrastruktuuri, kaubanduse, rahanduse ja inimestevaheliste suhete vallas koostalitust, rõhutades mitmepoolse tegutsemise ja avatud globaalse majanduse toetamist. See lükkab tugeva hoo sisse maailma majanduskasvule, rajab uusi platvorme riikidevaheliseks koostööks ja aitab soodustada majanduse globaliseerumist, mis suurendab avatust, kaasamist, tasakaalu ja mõlemale poolele kasulike tagajärgede saavutamist.

Koostöö toob tulemusi

Konsulteerimine ja koostöö ühise edu nimel on kuldreegel. Konsulteerimise tulemus on strateegiate sünergia, koostöö tõhustab uue rajamist ning jagatud kasu tähendab, et mõlemad pooled võidavad tegevusest. Peaaegu kuus aastat tagasi välja pakutud BRI on jõudsalt edenenud. Praeguseks on Hiinaga BRI koostöödokumendid allkirjastanud 126 riiki ja 29 rahvusvahelist organisatsiooni. Uusimad BRIga liitujad on Itaalia ja Luksemburg. Hiljuti Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tehtud uuringute alusel vähendab BRI raames tehtav koostöö 2019. aastaks globaalse kaubanduse kulusid 1,1–2,2 protsendi võrra ja suurendab globaalset majanduskasvu vähemalt 0,1 protsendi võrra.

Hiina ja osalevate riikide vaheline koostöö on toonud viljakaid tulemusi: avati Addis Abeba ja Djibouti vaheline raudtee, lõpule viidi Hiina ja Maldiivide sõprussilla ehitus, Hiina ja Euroopa vahel liikuvad kaubarongid on teinud juba üle 14 000 sõidu, Pireuse sadam Kreekas on Hiina ettevõtte abil kahjumi kasumiks pööranud ja loonud kohalikele kaudselt üle 10 000 töökoha, Hiina ja teiste osalevate riikide rajatud 82 koostööparki on andnud üle 2 miljardi Ameerika Ühendriikide dollari maksutulu ja loonud peremeesriikides umbes 300 000 töökohta, Hiinat ja osalevaid riike külastavate turistide arv ületab 60 miljonit inimest. Välisriikidesse reisivate Hiina turistide arv on võrreldes viie aasta taguse tasemega suurenenud 2,6 korda ja Hiinat külastavate turistide arv on suurenenud 2,3 korda.

Ükski riik ei ole veel BRIs osalemise tõttu võlakriisi lõksu jäänud. Ehkki maailma kaubandus on 2013. ja 2017. aasta vahel olnud unine, on Hiina ja osalevate riikide vahelise kaubanduse maht 4,88 protsenti suurenenud.

Eesti ja Hiina täiendavad teineteist

Koostöö mängib BRIs võtmerolli. Tee viib jõukuseni ja vastastikune mõistmine eemaldab kauba- ja teabevahetuse teelt takistused. Eesti ühines BRIga ametlikult 2017. aastal Budapestis toimunud kuuendal Hiina ja Kesk- ja Ida-Euroopa riikide (CEEC) tippkohtumisel. Eesti on digitaalse ehituse vallas esirinnas ja riigi ainulaadsed põllumajandustooted on ülimalt kvaliteetsed. Eesti eelised on hea geograafiline asukoht ja hiljutine kiire areng, Hiinal on aga suur elanikkond ja hiiglaslik turg. Meie riigid on sarnasel arengutasemel ja rahvaste ühine eesmärk on paremini elada. Me täiendame teineteist ja meie koostöö on ääretu potentsiaaliga.

Hiina ja Euroopa ning Hiina ja Eesti vahelised suhted on Hiinale väga tähtsad. Hiina president Xi Jinping külastas hiljuti edukalt Itaaliat, Monacot ja Prantsusmaad. Peaminister Li Keqiang osales 21. Hiina ja Eurooopa Liidu tippkohtumisel ja kaheksandal Hiina ja CEEC tippkohtumisel ning toetas kvaliteetse kõrgetasemelise ühisdeklaratsiooni ja koostöösuuniste avaldamist, mis tugevdab Hiina ja Euroopa Liidu vahelist partnerlussuhet rahu, majanduskasvu, reformide ja tsiviliseerituse tagamiseks ja loob avatuse, innovatsiooni ning Hiina ja CEEC vahelise partnerluse kaudu uusi sildu.

Möödunud aastal käis Eesti president Kersti Kaljulaid Hiinas edukal visiidil, mille käigus pidas läbirääkimisi Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Kaks juhti jõudsid tähtsale kokkuleppele koos praktilise koostöö ja kvaliteetse inimestevahelise teabevahetuse soodustamiseks. Sel aastal Dubrovnikus toimunud kaheksandal Hiina ja CEEC tippkohtumisel osales Hiina peaminister Li Keqiang Eesti peaministri Jüri Ratasega kahepoolsel kohtumisel, millel jõuti üksmeelele meie praktilise e-kaubanduse, hariduse, innovatsiooni ja digitaalse majanduse, põllumajanduse, tehisintellekti, 5G ja ja teiste selliste valdkondade vahel tehtava koostöö täiendavaks edendamiseks. Kõik selle visiidi tulemused andsid Hiina ja Euroopa kõikehõlmavale strateegilisele partnerlussuhtele uut hoogu ja andsid tõuke Hiina ja Eesti suhte uue faasi kiirele arengule.

Ei tohi lasta segada

Me ei tohi lasta pilvedel visiooni varjutada. Eesti sai eelmisel aastal 100 aastat vanaks ning tänavu möödub 70 aastat Hiina Rahvavabariigi asutamisest. Nii Hiina kui ka Eesti on leidnud pärast kannatusi arengutee, mis sobib meie spetsiifilistele rahvuslikele tingimustele. Üks meie väärtuslikest kogemustest on iseseisvana püsimine. Hiina ja Eesti on tavapäraselt olnud rahumeelsed riigid, kellel ei ole teistega suuri huvikonflikte ega ajaloolisi murepunkte.

Kauba- ja teabevahetuse ning koostöö tugevdamine aitavad kaasa mõlema poole ühiste huvide saavutamisele ja me ei tohi lasta taustmüral end segada. Hiina on valmis Eestiga BRI raames koostööd tegema ja püüdma koos areneda. Oleme koos Eesti poolega valmis ära kuulama väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhte, koole, kogukondi ja teisi, kaitsema koos ausat, õiglast ja diskrimineerimisvaba turukeskkonda, leidma kokkupuutepunkti nii Hiina ja Euroopa kui ka Hiina ja Eesti vaheliseks koostööks, arendama järjekindlalt mõlemale poolele kasu toova koostöö välju, mille tulemusena võidavad kõik.

Hetkel kuum