Marilin Pikaro • 30. november 2012 kell 4:57

Aktsionäril õigus sõltumatule uurimisele

Meenub juhtum, kus ehitussektoris tegutsev ettevõte omandas 100% osaluse teises äriühingus eelnevalt sealsete juhatuse liikmete senise tegevuse ning raamatupidamisarvestuse seaduslikkust kontrollimata, kirjutab atesteeritud finantspettuste uurija Marilin Pikaro.

Lähema analüüsi käigus selgus, et omandatud äriühing oli tegelikult juba pikemat aega olnud makseraskustes, tehtud oli kulutusi juhatuse liikmete isiklikuks otstarbeks ning mitmed kanded raamatupidamises olid väärad. Praeguseks on emaettevõte majanduslikes raskustes ning välistatud ei ole ka pankrot.

Sellist olukorda aidanuks vältida erikontroll. See on osaühingu ja aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimuste kontroll, mille läbiviimise otsustavad osanikud ja aktsionärid, erimeelsuste korral määrab selle kohus. Eesmärgiks on kaitsta eelkõige vähemusosanike ja -aktsionäride huve, kellel juurdepääs äriühingu juhtimisele ja majandustegevusega seotud teabele võib olla piiratud. Erikontroll võib olla suunatud endiste või praeguste juhtorganite liikmete juhtimisvigade väljaselgitamisele,  ettevõtte varalise seisundi ja varade liikumisega seotud küsimuste kontrollimisele; ettevõtete ostmisel, ühinemisel ja jagunemisel varasema majandustegevuse korrektsuse ja seaduslikkuse analüüsimisele; maksejõuetusele viitavate põhjuste väljaselgitamisele.

Erikontrolli eesmärk on anda sõltumatu hinnang kontrollimiseks esitatud asjaolude kohta ning erikontrolli läbiviija vastutab karistusõiguslikult aruandes kajastatavate andmete õigsuse eest.  Tulemuste õigsusest on huvitatud nii äriühing, selle osanikud või aktsionärid, kolmandad osapooled ja sageli ka avalikkus laiemalt. Erikontrollion võimalik selgitada välja esilekerkinud kahtlusi, nt varade väärkasutamine, juhatuse liikmete ülesannete mittenõuetekohane täitmine, äripartnerite ebaseaduslik tegevus vms. Teisalt on võimalik tõsta usaldusväärsust: suurendada äriühingu krediidivõimet, tõsta aktsiate väärtust, tõendada juhtimistegevuse vastavust seadusele.

Erikontrolli tulemusena selgub, kas on alust äriühingu juhtorgani või selle liikmete vastu kahjunõude esitamiseks või millised on potentsiaalsele kuriteole viitavad asjaolud. Kuigi Eesti ettevõtete majandustegevuse praktikas on erikontrollide taotlemine tagasihoidlikult esindatud, on selle toimingu tulemusena võimalik lühikese ajaga saada erapooletu seisukoht äriühingu tegevuse jätkusuutlikkuse ja seaduslikkuse osas, ning seeläbi ennetada ebameeldivaid üllatusi pankrotihoiatuse või õiguskaitseorganite tegevuse näol tulevikus.

Hetkel kuum