Taavi Rõivas • 22 aprill 2013

Rõivas ennustab vaesuse vähenemist

Äripäev küsis 18.04 juhtkirjast ajendatuna sotsiaalminister Taavi Rõivaselt: miks ei ole praegust tillukest lastetoetust üldse ära kaotatud, kas seda takistab tegemast Reformierakonna mure populaarsuse pärast või on siin ka mõningaid ratsionaalseid argumente? Vastus tuli selline:

Reformierakond soovib, et Eestis sünniks lapsi veelgi rohkem ning et Eesti oleks neile parim paik elamiseks.  Peame perepoliitikas tähtsaimaks peredele kindlustunde loomise, seega oleme alati seisnud selle eest, et perede suunatud toetused, teenused ja hüvitised, sh vanemahüvitis kindlustaks peredele elukeskkonna, kus on hea lapsi saada ja neid kasvatada.

Kõigile on selge, et riigi rahalised võimalused pole põhjatud. Riik saab maksta toetusi, sh peretoetusi vaid nii palju, kui me kõik üheskoos riigikassasse tulu oleme tootnud. Seetõttu tuleb perede toetamisel edasisi valikuid tehes otsida lahendusi, mis on senisest paremini suunatud.  Lähtumegi uusi valikuid tehes põhimõttest, et enam tuleb toetada neid, kes rohkem abi vajavad ja neid, kellel on rohkem lapsi. Vajaduspõhise peretoetuse loomine ning kolmanda ja enam lapse toetuse tõstmine on esimene samm selles suunas.

Vajaduspõhise lastetoetuse rakendamise tulemusena julgen ennustada suhtelises vaesuses elavate laste arvu märgatavat langemist. Lastetoetuste sihitatud tõusu reform hõlmab ligi 70 000 last. Pered, kus need lapsed elavad, saavad täiendavat raha ja seeläbi paranevad laste elukvaliteet ning võimalused arenguks. Reformi rakendumine täismahus võimaldab näiteks kolme abivajava lapsega perel lapse heaolul panustada praegusega võrreldes aastas ligi 1200 euro võrra rohkem.

Otsime vajaduspõhise toetamise võimalusi ka teistes valdkondades. Kiire toetuse kasv abivajajatele aitab ühiskonda tervikuna rohkem kui see, kui kõigile vaid mõni euro lisanduks. Vajaduspõhised toetused koos universaaltoetustega tagavad perede efektiivse toetamise.  Universaaltoetuste ja vajaduspõhiste toetuste kombinatsiooni samaaegset kasutamist on Eestile soovitanud ka OECD. 

Hetkel kuum