Birjo Must • 7 aprill 2015

Kohus ei rahuldanud ettevõtte hagi Baltika vastu

Baltika juhatuse esimees Meelis Milder.  

Harju maakohus jättis rahuldamata OÜ Tenlion hagi AS Baltika vastu õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõudes summas 52 092,79 eurot, teatas Baltika börsiteates.

Möödunud suvel esitas vendadele Mikk ja Tõnn Talpsepale kuuluv OÜ Tenlion Harju maakohtule hagiavalduse Baltika vastu ja nõudis kahju hüvitamist.

Baltika aktsionär Tenlion oli seisukohal, et 20. aprillil 2011 avaldas Baltika juhatuse esimees Meelis Milder Äripäeva ajakirjanikule eksitavat informatsiooni Baltika aktsionäride üldkoosolekul 11. mail 2011 otsustamisele tuleva täiendava aktsiaemissiooni kohta. Sellega pani ettevõtte hinnangul Milder toime turumanipulatsiooni ning tekitas OÜle Tenlion varalist kahju.

Kohus leidis aga, et hageja nõue ei kuulu rahuldamisele ühelgi lepinguvälisel alusel. Samuti leidis kohus, et väärtpaberituruseaduse § 18815 lg 1 sätestatud turumanipulatsiooni keelu eesmärgiks ei ole kannatanute kaitsmine puhtmajandusliku kahju eest.

Kohus mõistis OÜ-lt Tenlion AS Baltika kasuks välja menetluskulud summas 6878 eurot.

OÜ-l Tenlion saab maakohtu otsuse edasi kaevata 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.

Hetkel kuum