Tallinki juhi Enn Pandi tasu oli üle 100 000 euro kuus

2014. aasta lõpus Tallinki juhatuse esimehe kohalt lahkumisest teatanud Enn Pant.  Foto: Andras Kralla

Tallinki juht Enn Pant teenis möödunud aastal laevafirma juhtimise eest üle 100 000 euro kuus, selgub Äripäeva koostatud börsifirmade juhatuse liikmete tasude edetabelist.

Tallink Grupi nõukogu liikme Ain Hanschmidti sõnul sõltub nii töötasu kui hüvitise suurus konkreetsest kokkuleppest, inimese panusest ja vastutusest. "18 aastat tööd juhatuse esimehena, mille tulemusel on üles ehitatud Eesti ja piirkonna suurimaid ja tugevamaid ettevõtteid, on sellega igati vastavuses," kommenteeris Hanschmidt möödunud aastal Enn Pandile makstud tasu.

Sarnaselt enamikele börsifirmadest ei avalikusta Tallink täpseid juhatuse liikmete tasusid. Enn Pandi kuutasu võis eelmisel aastal olla suurusjärgus 25 000-30 000 eurot. Lisaks sellele maksti talle aga eelmise aasta lõpus juhatuse esimehe kohalt lahkumise eest 900 000 eurot lahkumiskompensatsiooni. See oli sarnases suurusjärgus Enn Pandi kolme aasta töötasuga.

Pant otsustas eelmise aasta lõpus Läänemere suurima laevafirma juhatuse esimehe kohalt tagasi astuda ning jätkas Tallinki nõukogus.

 

Tallinki juhatuse esimehe kohalt lahkunud Enn Pant lõi börsifirmade juhtide 2014. aasta tasude edetabelis kõiki teisi pika puuga.  Foto: Margit Toovere

Äripäeva koostatud börsifirma juhtide tasude ülevaatest hakkab silma, et 2013. aastaga võrreldes on juhatuse liikme tasud märkimisväärselt kerkinud kahes börsil olevas ehitusfirmas.

Kui Merko Ehituse juhatuse liikmete tasu oli 2013. aastal keskmiselt 11 875 eurot kuus, siis möödunud aastal oli see number 22 416 eurot kuus.

Nordeconi juhatuse liikmete keskmine tasu oli 2014. aastal ilma tulemustasuta 7278 eurot ja koos tulemustasuks mõeldud reserviga 18 028 eurot (2013. a 6833 eurot).

Üldiselt on aga börsifirmade juhtide tasud püsinud stabiilsed ja suuri kõikumise aastaga ei toimunud.

Börsifirmade juhtide 2014. aasta tasude võrdlus

Enn Pant, keskmine tasu 101 389 eurot kuus.

Oli Tallinki juhatuse esimees kuni 2014. aasta lõpuni. Enn Pandi eelmise aasta tasu tegi järsu hüppe, sest talle maksti möödunud aasta lõpus lahkumiskompensatsioon, mille suurus oli umbes kolme aasta tasu. Tõenäoliselt oli tema tasu aga Äripäeva näidatust veelgi suurem, sest Äripäev võttis arvutuse aluseks Tallinki juhatuse liikmete keskmise tasu ja liitis sellele lahkumiskompensatsiooni. Võib arvata, et Pandi tasu juhatuse esimehena oli teistest juhatuse liikmetest suurem.

Tallinki juhatuse liikmed Janek Stalmeister, Andres Hunt, Peeter Roose, Lembit Kitter, Kadri Land teenisid keskmiselt 26 389 eurot kuus.

Korra aastas makstakse Tallinki juhatuse liikmetele tulemustasu, mis võib olla kuni kolme kuu palk. Lepingu lõpetamisel on osal juhatuse liikmetel võimalik saada hüvitist. Juhtide motivatsiooniprogrammi osaks on ka aktsiaoptsioonid.

Pro Kapital

Juhatuse liikmete keskmine tasu 25 850 eurot kuus.

Juhatuse esimees on Paolo Michelozzi ja juhatuse liige Allan Remmelkoor.

Juhatuse liikmetele makstavat tasu täpselt ei avaldata. Mullu maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele kokku 942 000 eurot. Äripäev võttis juhatuse keskmise tasu arvutamisel sellest summast maha nõukogu liikmetele makstu.

Tõenäoliselt on Michelozzi tasu selllest numbrist oluliselt suurem ja Remmel­koore oma väiksem.

Juhatuse liikmetele võidakse maksta lahkumishüvitist, mille suurus sõltub töötulemustest. Juhatuse esimehele hüvi­tatakse elamiskulud Tallinnas.

Merko EhitusJuhatuse liikmete keskmine tasu 22 416 eurot kuus.

Juhatuse esimees Andres Trink, juhatuse liige Tõnu Toomik

Aastaga tegid juhtide tasud järsu tõusu. Mullu maksti kahele juhatuse liikmele 538 000 eurot, 2013. aastal 285 000 eurot.

Juhatuse liikmetele kord aastas makstav preemia sõltub majandusaasta eesmärkide täitmisest.

Nordecon

Juhatuse liikmete keskmine tasu 18 028 eurot kuus.

Juhatuse esimees Jaano Vink, juhatuse liikmed Avo Ambur ja Erkki Suurorg.

Summa sisaldab ka tulemus­tasu, ilma selleta oleks keskmine tasu kuus olnud 7278 eurot.

Mullu olid juhatuse tasud 262 000 eurot (2013. a 195 000 eurot) ja tulemustasude reserv 387 000 eurot (2013. a 51 000 eurot). Kui palju reservist juhatusele välja makstakse, selgub pärast aastaaruande kinnitamist.

Juhatuse liikmetele makstava tulemustasu aluseks on konsolideeritud EBITDA.

Konkurentsikeelu järgimise hüvitist makstakse juhatuse liikmele kuni 6kordse ja juhatuse esimehele kuni 12kordse kuu keskmise (sh tulemustasu) tasu ulatuses.

Lepingu lõppemisel makstakse hüvitiseks 6kordne kuu keskmine tasu.

Juhatuse liikmetele on väljastatud aktsiaoptsioonid. Juhatuse esimehel on võimalik soetada 291 380 ja juhatuse liikmetel 250 000 ettevõtte aktsiat.

Tallinna KaubamajaJuhatuse liikme Raul Puusepa keskmine tasu oli 10 558 eurot kuus.Summa sisaldab ka tulemustasu, ilma selleta oli Puusepa kuutasu 7581 eurot.

Ennetähtaegse lepingu lõpetamisel makstakse juhatuse liikmele lahkumishüvitiseks kuni 3 kuu suurune kuupalk.

Tulemustasu sõltub kontserni majandustulemustest.

PRFoods

Mullu juhatuses olnud Katre Kõvask, Silver Kaur ja Erik Haavamäe keskmine tasu oli 8945 eurot kuus. Praegu on ettevõtte juht Indrek Kasela.

Eelmisel aastal maksti juhatusele tasusid kokku 322 000 ­eurot. ­

PRFoodsi ja selle tütarettevõtete juhatuste ja nõukogu liikmete ning teiste juhtkonna võtme­isikute tasud koos maksudega olid kokku 776 000 eurot (2013. a 847 000 eurot).

Heade majandustulemuste puhul makstakse juhatuse liikmetele aastaboonust, mis moodustab 25–33% aastapalgast.

Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist, mille maksimaalne suurus oli eelmisel aastal 167 000 ­eurot (2013. a 121 000 eurot).

Harju ElekterJuhataja Andres Allikmäe teenis keskmiselt 8230 eurot kuus.

Summa sisaldab lisatasusid, ilma nendeta peaks Allikmäe kuutasu olema suurusjärgus 6000 eurot.

Lahkumishüvitise suurus on kuni 10 kuu juhatuse liikme tasu.

Tulemustasu makstakse samadel põhimõtetel, mis emaettevõtte halduspersonalile, 80% korra kvartalis ja 20% pärast aastatulemuste kinnitamist.

Aastapreemia on 0,4% emaettevõtte omanikele kuuluvast konsolideeritud puhaskasumist.

Tööstaaži eest makstakse kuni 10% juhataja põhipalgast.

Olympic EGÄripäeva hinnangul võis juhatuse liikmete Madis Jäägeri ja Meelis Pielbergi eelmise aasta keskmine tasu olla 8000 eurot kuus.

OEG ei avalikusta juhatuse liikme tasu eraldi, seetõttu on Äripäeva avaldatud number hinnanguline.

Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtete juhatuse liikmetele maksti kokku 793 000 eurot (2013. a 823 000 eurot).

Tallinna Vesi

Juhatuse liikmete Aleksandr Timofejevi ja Riina Käi keskmine tasu võis Äripäeva hinnangul olla 7000 eurot kuus. 

Tallinna Vesi ei avalikusta täpselt juhatuse liikmetele makstud tasusid. Möödunud aastal maksis juhatuse liikmetele kokku 170 000 eurot (2013. a 213 000 eurot). Juhatuse koosseis muutus aasta jooksul mitu korda.

Tõenäoliselt ei sisalda aga aruandes olev juhatuse liikmetele makstud summa juhatuse esimehe Karl Heino Brookes'i tasu.

Tallinna Vesi ostis möödunud aastal juhtimis- ja konsultatsiooniteenuseid 1,04 miljoni euro eest (2013. a 1,02 mln eurot). Tallinna Vee erastamisel lepiti koku, et United Utilities International Ltd hakkab ettevõttele osutama tehnilisi ja vara haldamise teenuseid ning võimaldab kasutada oma personali Tallinna Vee juhtimisel. Seetõttu võib arvata, et juhatuse esimehe teenistus sisaldub juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste summas.

Ekspress Grupp

Grupi juhatuse ja gruppi kuuluvate ettevõtete juhtide keskmine tasu võib olla suurusjärgus 5600 eurot kuus. 

Juhatuse esimehe Gunnar Kobini ja liikmete Pirje Raidma ning Andre Veskimeisteri tasu eraldi ettevõte ei avalikusta. Aruandes avaldatakse grupi kõigile, sh tütarfirmade juhtidele makstud tasude koondsumma, mis oli 1,019 miljonit eurot (2013. aastal 909 000 eurot). 

Äripäev on varem kirjutanud, et juhatuse esimehe Gunnar Kobini tasu võib olla üle 13 000 euro. Kobinil on õigus omandada ka tasuta 700 000 Ekspress Grupi aktsiat 2017. aasta esimeses kvartalis.

Tegevjuhtkonnale makstakse lahkumishüvitist kuni 7 kuu tasu ulatuses.

Potentsiaalne tegevjuhtkonna lahkumishüvitiste maksimaalne brutosumma oli eelmisel aastal 357 000 eurot, aasta varem 390 000 eurot.

Skano Group

Juhatuse esimees Martin Kalle ning juhatuse liikmed Gert Kuus ja Gregory Devine Grace teenisid eelmisel aastal keskmiselt 5556 eurot kuus. 

Juhatuse liikmetele makstakse lahkumishüvitist 1–6 kuu tasu ulatuses.

Arco Vara

Juhataja Tarmo Sild teenis 5513 eurot kuus.

Lahkumishüvitiseks makstakse kuni 5 kuu juhatuse liikme põhi­tasu.

Sillal on õigus 2016. aastal märkida 390 000 ettevõtte liht­aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia.

Silvano FG

Juhatuse liikmete Märt Meeritsa ja Aleksei Kadõrko tasu eraldi aruandes välja ei tooda. Ettevõte näitab aruandes kontserni juhtkonnale, sh tütarfirmade juhtidele makstud tasusid.

Eelmisel aastal maksis Silvano oma juhtidele kokku 1,3 miljonit eurot, aasta varem 0,647 miljonit eurot. Juhtkonna liikmete arv on suurusjärgus 20 inimest.

Äripäev on varasematel aastatel kirjutanud, et Märt Meeritsa tasu võib olla suurusjärgus 15 000 eurot kuus.

Baltika4600Juhatuse esimehe Meelis Milderi ning juhatuse liikmete Andrew Patersoni, Kati Kusmini, Maigi Pärnik-Perniki ja Maire Milderi keskmine tasu võis olla 4600 eurot kuus.

Võib arvata, et Meelis Milderi tasu on üle 10 000 euro.

Juhatuse liikmete lahkumishüvitised ulatuvad 3–18 kuupalgani sõltuvalt staažist.

Makstakse kasumiga seotud tulemustasu ning motivatsiooniprogrammi osaks on pikaajaline optsiooniprogramm.

Juhatuse esimehe preemiafondi suurus on 2,5%, teiste juhatuse liikmete preemiafondide suurus 1% ettevõtte puhaskasumist.

2013. aastal loobus juhatus tulemustasust ja seetõttu ei ole kahel viimasel aastal tulemustasu makstud.

Hetkel kuum