Märten Kress • 15. juuni 2018 kell 3:00

Millistest sektoritest pärinevad parimad dividendimaksjad?

Lisaks dividendimaksmisele paistab Coca-Cola sel suvel silma jalgpalli-MMi sponsorina.  Foto: Scanpix

Vähemalt kümme aastat järjepanu dividendi kasvatanud firmade arvestuses on keskmiselt kõige lühem järjestikuste dividendimaksete ajalugu infotehnoloogia- ja energiasektori ettevõtetel, see-eest on IT-ettevõtete dividendi kasv kõige kiirem.

USA börsidel noteeritud firmade kohta on juba aastaid peetud parimate dividendimaksjate nimekirju. Üheks selliseks on David Fishi hallatud Dividend Champions, Contenders and Challengers ehk niinimetatud CCC nimekiri. Dividenditšempionide hulka arvatakse ettevõtted, mis on dividendimakseid järjepanu kasvatanud vähemalt 25 aastat, kandidaatide iga-aastane järjestikune dividendimaksete kasv jääb vahemikku 10–24 aastat.

Parimate dividendikasvatajate leidmiseks on mõistlik võtta valikusse need ettevõtted, kes on seda vähemalt 10 aastat teha suutnud. See on üldjuhul hea minimaalne aegrea pikkus, sest valdavalt jääb sinna sisse vähemalt üks majanduslanguse episood ja seega sorteeritakse välja ettevõtted, mis majanduskriisi tingimustes ei suutnud oma dividendimakseid suurendada.

Veerand tuleb finantsalalt

Selle filtri rakendamisel jääb 882 nimekirja ettevõttest alles 337. Nendest vähemalt 10aastase järjestikuse dividendimaksete kasvatamise ajalooga ettevõtetest 24% ehk 82 firmat kuuluvad finantssektorisse. Sinna alla paigutuvad nii pangad, kindlustusseltsid, varahaldurid kui ka muid finantsteenuseid pakkuvad firmad.

Nimekirjas on kokku 48 panka, millest valdav enamus on regionaalpangad ehk eestlasest lugejale tõenäoliselt täiesti tundmatud nimed. Turukapitalisatsiooni järgi on neist suuremad on näiteks BOK Financial Corporation, Bank of the Ozarks, Cullen/Frost Bankers, Commerce Bancshares ja People's United Financial. Kindlustust ja finantsteenuseid pakkuvate firmade seas on aga juba kindlasti nii mõnigi tuttav nimi, nagu näiteks Chubb Limited, Travelers Companies, Prudential Financial, Hanover Insurance Group, Visa Inc, T. Rowe Price Group ja Factset Research System Inc.

Suuruselt järgmise grupi ehk 17% kõigist firmadest moodustavad tööstussektori dividendisuurendajad, kokku 56 ettevõtet. Siit leiab eestlase jaoks tuttavamaid nimesid – 3M Company, Caterpillar, FedEx Corporation, Lockheed Martin, Stanley Black & Decker ja United Technologies (OTISe liftide tootja).

Pikkuserekord veefirma käes

Järgmine oluliselt esindatud sektor on kommunaalettevõtted. Neid on kokku 46 ehk ligikaudu 14% kõigist dividenditõstjatest. Turukapitalisatsiooni järgi reastades on siin esirinnas NextEra Energy,Southern Company, Dominion Energy ja Consolidated Edison. Samas just sellest sektorist leiab ka üleüldse kõige pikima järjestikuse dividendimaksete tõstmise ajalooga firmasid, nende seas American States Water (63 aastat järjestikust dividendimaksete tõusu), Northwest Natural Gas (62 aastat) ja Vectren Corporatin (58 aastat).

Neile järgnevad 10%se osakaaluga esmatarbekaupade sektori ettevõtted, kokku 33 dividendisuurendajat. Ka selles sektoris on palju tuttavaid nimesid – PepsiCo, Wal-Mart, Procter & Gamble, Kellogg Company ja Philip Morris International.

Kõige kangem sektor

Järgmiseks tasub otsida vastust küsimusele, millises majandussektoris on kõigist neist filtri läbinutest kõige pikema ajalooga dividendimaksete kasvatajad. Selleks tuleb igas majandussektoris välja arvutada, kui pikalt on üle kümne aasta dividendimakseid kasvatanud ettevõtted dividendi keskmiselt järjestikku kasvatanud.

Selgub, et keskmine järjestikune dividendimaksete kasvatamise periood on kõige pikem esmatarbekaupade (32 aastat) ja telekommunikatsiooni sektoris (30 aastat). Viimase suhtes tasub siiski olla tähelepanelik, sest filtri läbis selles sektoris ainult 3 ettevõtet (AT&T, Verizon ja Telephone and Data Systems).

Ka materjalitööstuse sektoris on pika dividendimaksete ajalooga ettevõtted praeguseks suutnud dividendimakseid järjepanu tõsta üpris pikalt, keskmiselt 27 aastat. Selle grupi moodustavad valdavalt firmad, mis toimetavad nii-öelda tavatarbija pilgu eest varjus. Näiteks kuuluvad materjalitööstuse pikaajaliste dividendisuurendajate hulka värvide ja pinnakatete tootja PPG Industries, tööstuslikke gaase pakkuv Praxair, toiduainetööstusele lõhna- ja maitsetugevdajaid tootev International Flavors & Fragrances, USA üks suuremaid soola ja muude mineraalide kaevandajaid ning tootjaid Compass Minerals International, samuti USA suurim terasetootja Nucor Inc.

Ettearvamatud IT-firmad

Keskmine järjestikune dividendimaksete suurendamise periood on kõige lühem infotehnoloogia- ja energiasektoris, mõlema puhul 20 aastat. Infotehnoloogiafirmade puhul ei ole keskmisest lühema dividendimaksete suurendamise taga mitte niivõrd sektori „noorus“ kuivõrd asjaolu, et tehnoloogia muutub kiiresti ja konkurentsieelisedki pole sageli püsivad. Seetõttu on keeruline saavutada stabiilseid ja kasvavaid rahavooge, mille baasilt siis aastakümneid järjest igal aastal aktsionäridele makstavat dividendi kasvatada. Infotehnoloogiasektoris ongi praegu kõigest 5 ettevõtet, mis on dividendimakseid järjepanu kasvatanud igal aastal rohkem kui 20 aastat järjest. Nendeks on Computer Services Inc (46 aastat järjestikust dividendimaksete tõusu), Automatic Data Processing (43 aastat), Jack Henry & Associates (28 aastat), Badger Meter Inc (25 aastat) ja International Business Machines ehk IBM (23 aastat).

Energiatööstuses on praegu USA turul alles vaid 16 ettevõtet, mis on oma dividendimakseid suutnud kasvatada rohkem kui 10 aastat järjest. Selle vähese arvu ja suhteliselt lühikese keskmise dividendimaksete kasvuperioodi pikkuse taga on sektori äärmiselt tugev tsüklilisus. See tähendab, et valdav enamik selle sektori ettevõtetest tegutseb energiakandjate maailmaturuhindade kõikumise tõmbetuules. See teeb üpris keerukaks nii rahavoogude planeerimise kui ka pikaajaliselt stabiilsete või veelgi enam, kasvavate dividendide maksmise.

Tegelikult on ka energiasektori keskmist oluliselt moonutanud mõni üksik dividendisuurendaja. Nimelt ainult 3 ettevõtet on suutnud oma dividendimakseid kasvatada järjepanu rohkem kui 30 aastat. Nendeks on Helmerich & Payne (45 aastat järjestikust dividendimaksete tõusu), ExxonMobil (36 aastat) ja Chevron (31 aastat). Lisaks leidub veel kolm, kelle järjestikune dividendimaksete tõstmise skoor on üle 20 aasta – Enbridge (22 aastat), Buckeye Partners LP (22 aastat) ja Enterprise Products Partners LP (21 aastat). Aastatel 2014–2016 toimunud järsk toornafta hinna langus jättis oma jälje ka energiasektori dividenditõstjate statistikasse. Praeguse 16 semel oli kolm aastat tagasi ehk 2015. aasta samal ajal kokku 27 firmat, mis kasvatas vähemalt 10 aastat järjepanu dividendimakseid.

Kiireim dividendide kasvumäär IT ja tervishoiu sektorites

Dividendide kasvustrateegiat (dividend growth investing) viljelevaid investoreid huvitab lisaks stabiilsele ja jätkusuutlikule iga-aastasele dividendide suurendamisele ka nende dividendimaksete kasvumäär. Just see muudabki dividendide kasvustrateegia niivõrd atraktiivseks – aastast aastasse kasvavad dividendimaksed toovad endaga kaasa aasta-aastalt kasvava rahavoo. Eriti atraktiivne on olukord, kus dividendide kasvumäär ületab keskpikas horisondis inflatsioonimäära. Selle tulemusena tõuseb dividendiinvestoritele laekuva rahavoo reaalne ostujõud.

Uurides dividendimaksete kasvumäärasid üle viimase 5- ja 10aastase horisondi, selgub, et kõige agaramad dividendimaksete suurendajad on infotehnoloogia-, tervishoiu- ja tsükliliste tarbekaupade sektori ettevõtted. Nende kõigi puhul jääb üle viimase 10 aasta mõõdetud keskmine aastane dividendimaksete kasvumäär ligikaudu 14% piirimaile.

Kõige tagasihoidlikumat omanikutulu kasvu on näidanud börsil kaubeldavad kinnisvarafondid, kommunaalsektori ettevõtted ja telekommunikatsiooniharu firmad. Siiski väärib tähelepanu, et nende kõigi puhul on keskmine aastane dividendimaksete kasvumäär ületanud USA selle perioodi keskmist tarbijahindade tõusu ehk inflatsiooni (ligikaudu 2% aastas). Meeldetuletuseks: vaatluse all on siinkohal siiski ainult sellised ettevõtted, mis on dividendimakseid järjepanu kasvatanud vähemalt 10 aastat.

Traditsioonilistel ettevõtetel eelis

Seega on USA dividenditšempionide ja nende kandidaatide seas keskmiselt kõige pikemalt dividendimakseid järjepanu kasvatanud esmatarbekaupade sektori ettevõtted. Keskmiselt kõige lühema järjestikuse dividendimaksete ajalooga ettevõtted pärinevad infotehnoloogia- ja energiasektorist.

Samas just infotehnoloogiasektori dividendimaksjatest ettevõtted on need, mille dividendimaksete kasvumäär on viimase 10 aasta jooksul kõige kiirem. Neile järgnevad tervishoiu- ja tsükliliste tarbekaupade sektori ettevõtted.

Hetkel kuum