Kaspar Allik • 26. märts 2019 kell 6:25

EfTEN toob börsile miljon uut aktsiat

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.  Foto: Andras Kralla

Investeerimistegevuse jätkamiseks plaanib fond suurendada aktsiakapitali 10 miljoni euro võrra, ettepanek läheb hääletamisele aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

EfTEN plaanib emiteerida 1 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel saaks fondi uueks aktsiakapitali suuruseks 42,2 miljonit eurot. Lisaks nimiväärtusele tuleb tasuda aktsia ülekursi eest, mille alampiiriks on 6 eurot. Kõrgema nimiväärtuse võib nõukogu määrata hiljemalt märkimise alguseks. See tähendab, et aktsia minimaalseks märkimishinnaks on 16 eurot.

EfTENi fondi aktsiate esmaspäevane sulgemishind oli 18,1 eurot.

Märkimisperiood on ajavahemikul 16. mai 2019 kuni 31. mai 2019.

Viljar Arakase selgitusel on praegustele aktsionäridele uues emissioonis eelmismärkimisega tagatud sama suur osalus, kui praeguses aktsiapakis. Ehk kui investoril on 75 aktsiat ning fondil kokku 3 222 535 aktsiat, siis investori tänane osalus on 0,00232%. Kui uus emissioon on kokku 1 miljon aktsiat, siis on samale investorile eelismärkimisega tagatud 23 aktsiat.

Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu aktsiate jaotuse ja tühistamise. Kui märgitakse vähem, on juhatusel õigus pikendada märkimisaega või tühistada märkimata jäänud aktsiad.

Äripäeva investorite topi kuuluv Frank Õim, kelle 3,3 miljoni eurone portfell on 99% ulatuses paigutatud Eften Real Estate Fund III väärtpaberitesse kommenteeris, et info on alles värske ning kindlasti peaks osalema üldkoosolekul, et saada aimu, kuhu kaasatav kapital on plaanis suunata. "Kui varem olen märkinud, et võimalusel täiendaksin oma Efteni positsiooni, siis antud uudis vastavat võimalust pakub ning ilmselt kavatsen seda ka kasutada," ütles Õim. Investor usub, et pigem on oodata aktsiate ülemärkimist.

Kasumi jaotamine

Samuti tuleb üldkoosolekul hääletusele kasumi jaotamine. 2018. aasta lõpu seisuga oli jaotamata kasumit summas 13,99 miljonit, millest reservkapitali läheb 315 000 eurot ning dividendiks jaotatakse 0,95 eurot aktsia kohta, ehk kokku 3 061 408 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. mail 2019 Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. mail 2019.

EfTEN Real Estate Fund III aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 17. aprillil 2019, algusega kell 10.

16:25 tehtud parandus eelismärkimise osas.

Hetkel kuum