Äripäev • 20 aprill 2015

Sinagi võid vajada rahasüsti

Juhtkiri  Foto: Anti Veermaa

Kapitali kaasamine turult ei pruugi ettevõttele alati pangalaenust odavam olla, kuid finantseerimisallikate mitmekesistamine võimaldab käima lükata ambitsioonikamaid projekte ning aitab hajutada riske.

Kapitalituru elavnemine on ettevõtluse seisukohalt elutähtis eesmärk, mida Äripäev aktiivselt toetab. Kui laieneda soovivad ettevõtted saavad üle hirmust kapitali kaasamise ees, siis ärkab kohalik kapitaliturg ellu ja raha kaasamine turult muutub odavamaks. Pikemas perspektiivis toetab kapitalituru areng jõudsalt majanduskasvu, mis praegu kõigub paari protsendi piirimail. Teisalt kindlustab elujõuline kapitaliturg ettevõtetele raha kaasamise – seega kasvuvõimaluse – aegadeks, mil pangad kuigi lahked ei ole. Nii on elujõuline kapitaliturg ühtlasi kasvu edendaja kui ka tegusa ettevõtte kasvuvõimaluse kaitse aegadeks, mil üleüldine kasv kipub kiduma.

Praegu on pangalaen pigem odavam kui näiteks võlakirjaemissioon ja tuleb ka kergemini kätte. Küll aga võib emissiooni abil kaasata riskialtimaid investoreid ja finantseerida projekte, millega pangad kaasa tulla ei taha või ei tohi. Strateegilise investori kaasamine võib peale finantstarkuse kaasa tuua ka muid väärt kogemusi ning kindlasti aitab hajutada riske. Ühtlasi aitab emissioon ettevõttel paremini mõista oma väärtust ja olla tulevikus kapitali kaasamiseks paremini valmis.

Tänases Äripäevas ilmub esimene kapitali kaasamise edulugu. Soovime eri sektorites tegutsevate ettevõtete kapitali kaasamise kogemuste kaudu näidata, missugune on aktiivse kaasamise positiivne mõju – aga samas ka lahti kirjutada sel teel ületatud raskused, et uutel tulijatel oleks lihtsam. Cofi ümbersünd Inbankiks on positiivne eeskuju eelkõige julguse poolest, millega kunagised hansapankurid võlakirjaturule läksid. Inbankurid tunnistavad, et nii mõneski mõttes on tegemist eksperimendiga, sest võlakirju on Eesti turul tehtud tõepoolest väga vähe. Nad ei lase ennast heidutada sellestki, et ükski pensionifond pole esialgu nende võlakirju ostnud.

Laieneda soovivatel ettevõtetel tasub endale aru anda, et kõigis majanduse arengutsüklites ei ole pangalaen turult kaasatud kapitalist odavam. Pealegi ei ole Eesti ettevõtete kapitalikaasamiskartuse taga mitte niivõrd kaine rehkendus, vaid pigem irratsionaalsed hirmud. Üle poole Äripäeva küsitletuist pole lihtsalt võõra raha kaasamise peale mõelnud. Ligi kolmveerand on laienemiseks kasutanud pangalaenu või omaniku vahendeid. See reedab ühelt poolt ambitsioonide vähesust, teisalt aga piiratud teadmisi turu võimalustest.

Et ettevõtete kasvuambitsioone toetada ja laiendada teadlikkust kapitali kaasamise võimaluste kohta, kutsub Äripäev umbes tuhandet kohase potentsiaaliga ettevõtet osa võtma „Kapitali kaasamise meistriklassist“. Selle septembris algava koolituse sisuks on kapitali kaasamise etappide läbitegemine, mis tipneb võimalusega kohtuda kapitali pakkuvate investorite esindajatega. Aktiivselt asja juures olevatel ettevõtjatel on võimalus jõuda reaalsete tehinguteni.

Hetkel kuum