E-kirja reklaamid peavad vastama reeglitele

Ka SMSi teel saadetud reklaamkirjadele kehtivad kindlad reeglid.  Foto: Erik Prozes
23. jaanuar 2017 kell 13:15

Kõige odavam ja kiirem viis toimetada reklaami inimesele nii-öelda koju kätte on saata see talle e-posti teel, kuid sel juhul tuleb kinni pidada kindlatest reeglitest, mille eiramine võib ettevõtte mainet kahjustada.

Peamiselt puudutavad reeglis kliendilt nõusoleku küsimist ja pakkumiste saamisest keeldumise võimaluste tutvustamist.

Pakkumise saatmiseks peab olema nõusolek

Füüsilise isiku e-posti aadressil tohib reklaampakkumisi saata üksnes tema eelneval nõusolekul. See tähendab, et nõusolek tuleb saada juba enne esimese pakkumise saatmist. Kui pakkumine saadetakse juriidilise isiku e-posti aadressile, siis eelneva nõusoleku kohustust ei ole.

Andmekaitse inspektsiooni kodulehelt leiab juhendi „Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses“, kus on lihtsas keeles antud juhtnööre reklaampakkumiste saatjatele, et oma tegevust elektrooniliste kontaktandmete kasutamisel paremini korraldada.

Loomulikult on sellel põhireeglil olemas ka erand. Kui müüja saab kliendi (olgu selleks siis eraisik või asutus) e-postiaadressi oma toote või teenuse müügi raames, võib ta seda samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks kasutada ilma eelneva nõusolekuta.Siinjuures tuleb aga kliendile siiski igas kirjas anda võimalus pakkumistest loobumiseks.

Pakkumistest loobumine

Reklaampakkumise saajale tuleb anda selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil pakkumistest keelduda. Ühe lihtsa ja selge lahendusena kasutatakse e-kirja lõppu lisatud loobumislinki. Kliendi loobumissoovi tuleks austada mitte ainult seetõttu, et seadus selleks kohustab, vaid eelkõige heade suhete ja maine nimel.

Praktikas eksitakse kõige sagedamini kahe olulise seadusesätte vastu. Esiteks ei võimaldata pakkumistest keelduda kohe kontaktandmete kogumisel. Teiseks ei toimi tihtipeale reklaampakkumise all olev edaspidistest reklaampakkumistest loobumise link. See ärritab kliente, mistõttu tagajärjeks on sageli halvad suhted ja kaebus andmekaitse inspektsioonile ning halvemal juhul ka vähenenud käibenumbrid.

Pakkumiste saatmine vahendaja kaudu

Tihtipeale kasutatakse reklaampakkumiste saatmiseks vahendusettevõtteid. Sel juhul on oluline jälgida, et ka vahendusettevõte täidaks kõiki seadusest tulenevaid nõudeid. Reeglite rikkumise eest vastutab eelkõige ikkagi ettevõtja, kelle nimel reklaampakkumisi saadetakse. Lisaks vastutusele jääb potentsiaalsele kliendile üldjuhul meelde pakkumise sisu ja kelle nimel see saadeti, mitte niivõrd vahendusettevõtte e-postiaadress. Seetõttu on ettevõtjal oluline veenduda, et ka vahendaja suhtub klientidesse lugupidavalt ja käib nende andmetega ümber vastavalt seaduses toodud nõuetele, et mitte tekitada ettevõttele kahju.

Kirjeldatud põhimõtted kehtivad samamoodi ka siis, kui saadate klientidele reklaampakkumisi SMSiga. Sõnumi teel saadetud reklaam, kui selleks nõusolekut küsitud ei ole ja edasistest pakkumistest loobumiseks võimalust ei pakuta, ärritab klienti isegi rohkem.

Kliente juurde võita on keeruline, aga neid kaotada väga lihtne. Piisab vaid ühest väikesest eksimusest, mis kahjustab ettevõtte mainet, ning kliendibaasi kasv pidurdub või kaob üldse.

Nõusolekut ei küsita

Üsna sageli eksitakse selle vastu, et reklaampakkumiste saatmiseks ei ole eelnevalt inimese nõusolekut. Samuti tuleb tihti ette, et edasistest pakkumistest pole võimalik loobuda ehk e-kirjas pole loobumislinki või see ei tööta. Vähem tuleb ette, et ettevõtte esindaja sõnul on e-postiaadress pakkumiste saajate nimekirjast eemaldatud, ent pakkumised tulevad sellele meiliaadressile ikkagi ka edaspidi.

Sageli küsivad inimesed inspektsioonilt lihtsalt nõu - kuidas edasi käituda, kui pakkumistest pole võimalik loobuda. Selle murega helistatakse tihti nii meie nõuandetelefonile kui ka küsitakse nõu meili teel. Üldjuhul piisab sellest, kui selgitame, millised võimalused spämmist loobumiseks on. Esimese asjana tuleks ikkagi pöörduda spämmi saatja poole. Kui see ei anna tulemust, siis tasub juba inspektsioonile kaebus esitada.

Tekst valmis andmekaitse inspektsiooni pressiteate alusel.

Autor: Raiko Kaur, andmekaitse inspektsiooni inspektor

Hetkel kuum