Palga TOP: 415 kõrgemalt tasustatud tippjuhti

2014. aastal oli Eesti paremini tasustatud tippjuht Enn Pant.  Foto: Andras Kralla

Lisaks palgamaksjate edetabelile koostas Äripäev ka kõrgemat palka teenivate tippjuhtide pingerivi. Kokku reastasime 415 tippjuhti neile makstud tasude järgi.

Edetabeli võitis Tallinki endine juht Enn Pant, kelle keskmine kuutasu oli 2014. aastal üle 100 000 euro. Eesti mõistes rekordtasu teenis Pant tänu lahkumiskompensatsioonile.

Kokku on edetabelis 38 ettevõtet, kus juhtide keskmine kuutasu ületas 2014. aastal 10 000 eurot.

Tõenäoliselt on see edetabel aga üpris auklik, sest tippjuhtide töötasusid pole ettevõtete aruannetes üldjuhul eraldi välja toodud. Küll aga on ettevõtted kohustatud avaldama seotud osapoolte aruandes tegevjuhtkonnale ja juhatuse liikmetele makstud tasude ja soodustuste koondnumbri. Kui aruandes polnud eraldi märkusena esile toodud nõukogu liikmete töötasusid ja juhtkonda mittekuuluvate tegevjuhtide hulka, võtsime edetabeli aluseks põhi­mõtte, et tegevjuhtkond ühtib juhatusega ning jagasime seotud osapooltele aasta jooksul makstud tasu juhatuse liikmete keskmise arvuga majandusaasta jooksul. Selle summa järgi tuletasime juhtkonna liikme keskmise kuutasu.

Kuna juhtkonna mõistet võidakse defineerida erinevalt, võib tabelist leida tippjuhte, kelle tegelik töötasu tabelis väljatoodust erineb. Oleme nimetanud kõik juhatuse liikmed, kelle vahel on makstud tasu jagatud ning reedel ilmuvas eriväljandes toonud ära ka juhatuses toimunud muutused.

Tuleb ka arvestada, et juhatuse liikme tasud on aruannetes reeglina näidatud koos kõigi maksudega ehk tabelis toodud keskmine tasu sisaldab ka sotsiaalmaksu.

Tallinki juhatuse esimees 2014. aasta lõpuni. Tasu on suur, sest sisaldab lahkumiskompensatsioon, milleks oli kolme aasta palk. Tõenäoliselt oli tema tasu aga Äripäeva näidatust veelgi suurem, sest Äripäev võttis arvutuse aluseks Tallinki juhatuse liikmete keskmise tasu ja liitis sellele lahkumiskompensatsiooni. Pandi tasu juhatuse esimehena oli aga teistest juhatuse liikmetest kindlasti suurem.  Foto: Andras Kralla
Hetkel kuum