7. oktoober 2016 kell 6:00

ETIS – teaduselu logiraamat

ETIS arvudes 2015   

ETIS on Eesti Teadusinfosüsteem, mis koondab teavet Eesti teadus- ja arendusasutustega seotud teadlaste ja teadusprojektide kohta. Sellest aastast on ETIS oluline ka ettevõtjatele, sest selle kaudu käib nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse (NUTIKAS) taotlemine ja aruannete esitamine.

„NUTIKAS toetuse taotlemise kõrval on ETIS hea tööriist ettevõtetele, kes otsivad infot konkreetse teadlase, teadusasutuse või huvipakkuva teadusvaldkonna kohta. Meie andmebaasi on koondatud enam kui 3000 teadustöötaja profiiliinfo, neile lisanduvad viimase 10 aasta jooksul teaduseluga seotud isikute andmed,“ ütles ETISe administraator Priit Tuvike.

Teadustöötaja nime ja kontaktandmete kõrval saab kiirelt ülevaate temaga seotud teadusprojektidest, publikatsioonidest, aga ka tööstusomandist, pakutavatest teenustest ja koostöösoovidest. Projektide alajaotus võimaldab läheneda otsingule ka teisiti. Sisestades vabalt valitud otsingusõna, saab vastuseks teemaga seotud teadusprojektide loetelu.

Näiteks otsingusõna „puit“ annab teadusprojektide loetelus 84 vastust, mille seas on teemasid nii energiapuidu aktiivsema kasutamise võimalustest kui ka kattematerjalide mõjust puitkonstruktsioonide tulepüsivusele. Huvi pakkuv teema võib omakorda juhatada teadlaseni, kelle teadmised võiks ettevõtjale abiks olla.

Seejuures on oluline, et tegu pole lihtsalt teadustöötaja enda parema äranägemise järgi sisestatud infoga. Andmete paikapidavust on kinnitanud nii temaga seotud teadusasutus kui ka ETISe meeskond Eesti Teadusagentuuris.

Hetkel kuum