Äripäeva eriprojektide toimetus • 2. detsember 2020 kell 13:52

PROJECTOR: aeg korrastada ärikinnisvara

Foto: Projector OÜ

Rahulikum periood ärikinnisvara hoonete kasutuses võib olla hea võimalus ellu viia seni ootel olnud tehnosüsteemide ja paigaldiste parendused, et tulevikus sellest kasu lõigata.Samuti on hea hetk üle vaadata, kuidas oleks võimalik hoonete kulusid kärpida, et muutuda seeläbi üüriturul atraktiivsemaks soodsamate kõrvalkulude arvel.

Vahel ei olegi selleks vaja suuri investeeringuid, piisab vaid olemasoleva olukorra põhjalikust ülevaatusest ja kaardistamisest näiteks hoonete hoolduse jaoks. Projector on tehnilisi auditeid ja hoonete ülevaatusi tehes näinud Baltimaades paljusid erinevas tehnilises seisukorras ja erinevalt hooldatud hooneid. Nende hulgas on nii kaubanduskeskused, büroo- ja pangahooned, tööstus- ning logistikahooned kui ka meditsiiniasutused.

Siinkohal mõned lihtsad näited, mis ilmestavad hoonetes esinevaid puudusi.

- Hoone haldamine ja hooldamine on ebakorrektne, mis omakorda vähendab seadmete ja paigaldiste eluiga.

- Hooldusfirma hooldab selliseid paigaldisi, mida hoones tegelikult ei ole, samuti on hoolduspäevikud puudulikud.

- Hoone tehniline dokumentatsioon ei vasta tegelikule olukorrale või puudub üldse.

- Tööde või rekonstrueerimistööde käigus ei ole kaasatud vastavat järelevalvet või spetsialisti, mistõttu on töid tehtud valesti ja ebakvaliteetselt.

- Olulisi tehnosüsteemide või tuleohutuse häireid ei edastata ning avariitoite süsteemid pole töökorras.

- Eluliselt tähtsad süsteemid on amortiseerunud.

Tänu sellele, et Projectori kontorid asuvad nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses, saame igas riigis tehnilisi auditeid läbi viia meie kohalike ekspertide abiga. Seeläbi on meil hea ülevaade nii Balti riikide ärikinnisvara hoonete erisustest kui ka sarnasustest.

Omavahel riigiti kogemusi vahetades on meie eksperdid kursis nii levinuimate tehniliste probleemidega hoonetes kui ka edumeelsete innovaatiliste lahendustega, mida kliendile soovitada.

Rohkem kasulikku infot leiab Projectori kodulehelt: www.projector.ee

Projector on tegutsenud Baltimaade ärikinnisvara turul aastast 2004 ja teinud üle 250 tehnilise auditi erinevate ärikinnisvara hoonete kohta. Projectori tellijateks on rahvusvahelised ja kohalikud kinnisvarafondid, kinnisvaraettevõtted, tööstusettevõtted, kaubandusketid, maaomanikud, rentnikud.

Paljusid Tallinna, Riia ja Vilniuse kesklinna ärikinnisvara maamärke seob omavahel Projector, kes on nende kohta teostanud tehnilised auditid ja omab ülevaadet hoonete tehnilise seisundi kohta. Lisaks pakub Projector ehituse omanikujärelevalve teenuseid ja nõustab ehitustellijaid hoonete kvaliteetsel planeerimisel, projekteerimisel, ehitamisel ja haldamisel kõigis kolmes Balti riigis.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelis saavutas Projector eelmisel aastal teise koha arhitektuuri- ja projekteerimisettevõtete seas.

Hetkel kuum