Kodanikualgatuslik riigireform

Ettevõtjate kodanikualgatus Riigireformi SA töötas välja riigireformi ettepanekud, et Eesti oleks hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast. SA loodud riigireformi kontseptsioon koosneb 11 peatükist, iga peatüki juures on 5-6 konkreetset uuendusettepanekut ja nad koonduvad kolme suurema teema ümber: seadusandlik võim ja esinduskogud; täitevvõim; kohtuvõim ja põhiseaduslikud institutsioonid. Saadetes tutvustavad ettepanekuid Tiit Pruuli, Kristel Urke, Jaan Pillesaar, Viljar Arakas, Alar Karis ja Rait Maruste.