3. detsember 1995 kell 22:00

Riigiressursside keskus muutub aktsiaseltsiks

Riigiressursside keskuse peadirektori asetäitja Matti Leinboki sõnul läheb pärast reorganiseerimist riigireservi haldamine majandusministeeriumi kätte. «Keskusele jääb riigireservi praktiline haldamine -- ladustamine, uuendamine ja vahendamine,» rääkis Leinbok.

Riik sõlmib edaspidi riigiressursside keskusega lepingud, mille katteks on riigieelarves ette nähtud raha. Samas säilib keskusel õigus tegeleda kommertstegevusega. Majandusministeeriumi juurde on loodud riigireservide julgeolekuvaru fond, mille esimees on kantsler Margus Leivo. Seni tegutses riigireservide komisjon, mida juhtis majandusminister.

Majandusministeeriumi nõuniku Ülo Sarve sõnul on riigiressursside keskuse reorganiseerimine takerdunud seadusandluse lünklikkuse taha. «Äriseadustikus on paragrahvid, mis võimaldavad sooritada tehinguid riigile kuuluva varaga, samas pole veel seda reguleerivat protseduuri välja töötanud, juriidiline alus selleks puudub,» lausus Sarv. «Seetõttu langetatakse iga üksik otsus valitsuse korraldusega.»

Valitsuse eelnõude osakonna juhataja Reet Ringo teatel saadeti riigiressursside keskuse reorganiseerimise dokumendid eelmisel nädalal justiitsministri seisukoha saamiseks justiitsministeeriumi. Vastust on oodata selle nädala lõpus. «Kui see on lubav, siis saadetakse dokumendid edasi valitsusse,» lisas Ringo.

Justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna peaspetsialisti Villu Kõve sõnul tegi ministeerium seoses riigiressursside keskuse reorganiseerimisega ettepaneku täiendada riigivara seadust. «Komistuskiviks on saanud riigivara paigutamine äriühingutesse, puudub ühtne kord,» selgitas Kõve. Rahandusministeerium koostab praegu seaduseelnõu riigi osaluse kohta äriühingutes.

Hetkel kuum