12. detsember 1995 kell 22:00

Eesti majandus on hakanud stabiliseeruma

Ekspordi osakaal kogunõudluses moodustab ligi 40%. Pakkumise poolselt on kogunõudlust tasakaalustanud 46% ulatuses import ning 54% ulatuses kodumaiste kaupade ja teenuste tootmise maht. Sisemajanduse kogutoodangu kasvuks kolmandas kvartalis hindab rahandusministeerium 0,8% (1995. aasta üheksa kuud +2%). Tööpuudus on Eestis vähenenud 1,6% võrra (13 200 inimest).

Tööstustoodangu müügi-mahud on käesoleva aasta esimese üheksa kuuga stabiliseerunud eelmise aasta tasemele. Seejuures töötlevas tööstuses saavutati kolman-das kvartalis müügimahu arvestatava suurenemise tulemusena 6,5protsendiline juurdekasv.

Samas on mitmes töötleva tööstuse harus jätkunud langus. Piimatööstuse, ehitusmaterjalitööstuse ning elektrimasinate ja aparaatide tootmise müügimahud on eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes kahanenud 14--20 protsenti.

Üheksa kuuga müüsid Eesti ettevõtted tööstustoodangut 15,1 miljardi krooni eest, millest 42,7% moodustas riigi- ja munitsipaalettevõtete osa (1994. aastal 62%).

Kehtivates hindades oli tööstustoodangu müük 22,7% suurem kui 1994. aasta samal perioodil ning võrreldavates hindades moodustas mullusest 99,7%.

Kütuse-energiakompleksis toodeti elektrienergiat 5,8%, müüdi 12,7% ja eksporditi 29,7% vähem kui eelmisel aastal. Mäetööstuses suurenes tootmine turbatööstuses 14,8% ja vähenes põlevkivi kaevandamisel 4,2%. Põlevkivi töödeldi 3,9% vähem.

Toiduainetööstuses vähenes müük võrreldes eelmise aastaga 2,1% ning moodustas 33,6% kogu tööstuse müügimahust. Suurim tagasiminek oli piimatööstuses (17,9%), jahu ja tangainete tööstuses (5,3%) ning pagaritööstuses (8,5%). Enim kasvas jookide (34,4%) ja liha (2,5%) tootmine.

Kergetööstusettevõtete toodangu müük suurenes üheksa kuuga 3,6% võrreldes eelmise aastaga. Hoogsalt arenes suurim allharu tekstiilitööstus, kus eelmise aasta tase ületati 10,7%, seejuures suurenes puuvillase riide müük 21,6% ja puuvillase lõnga müük 15,2%. Vähenes aga toodetud riietusesemete müük 4,2%, naha- ja jalatsitööstuse too-dete müük 14%, vaipade ja vaiptoodete müük 18%, trikootoodete müük 5,6% ning villase lõnga müük 28,4%.

Metsatööstuses suurenes toodangu maht 7,3%. Toodang suurenes puidutöötlemises (10,2%), paberi ja paberitoodete osas (8,1%) ning mööbli tootmises (5,1%). Keemiatööstuse toodang suurenes 7,3%. Ehitusmaterjalitööstuse ettevõtetes vähenes müük 14,3%. Toodangu müük kasvas klaasi- ja tsemenditööstuses. Vähenes seinamaterjalide (16,6%), monteeritava raudbetooni (49,2%) ja pehme katusekattematerjali (45,5%) müük. Masinaehitusettevõtete toodang vähenes 2,7%. Enim laienes metalltoodete ja vähenes masinate ja seadmete tootmine.

Hetkel kuum