18. jaanuar 1996 kell 22:00

Estimpex jäeti TV3st välja

«Meile teeb eelkõige muret Estimpexi kui RTV aktsionäri saatus,» kinnitas Estimpexi tegevdirektori asetäitja Mati Luik. «Praegu tahetakse teistest RTV aksionäridest lahti saada ja RTV telekanal oma valdusse haarata,» lausus Luik.

RTV aktsionäride üldkoosolek otsustas 26. novembril, et kanalis TV3 saavad osaleda kõik RTV aktsionärid, kes selleks 5. detsembriks soovi avaldavad. Oma sooviavalduse tegevdirektori allkirjaga saatis ka Estimpex.

RTV juristi Ants Mailendi sõnul ei vastanud Estimpexi avaldus kehtivale seaduslikule korrale, mille kohaselt võib riigiettevõte osaleda erafirma aktsiakapitalis vaid juhatuse, mitte tegevdirektori nõusolekul. «Tegevdirektori sooviavaldus ei olnud piisav,» on Mailend napisõnaline.

RTV palus Estimpexil esitada nõuetele vastav avaldus, millele Estimpex ei reageerinud. «Minu teada ei ole kuskil kehtestatud avalduse vormi,» rääkis Mati Luik.

RAS Estimpex on RTVsse investeerinud ligi kaks miljonit krooni, omades 12,5% RTV aktsiatest. Mati Luige sõnul lootis Estimpex RTVsse investeerides teenida kasumit, mis uuest kanalist välja jäämisel osutub võimatuks, kuna kanali väärtus on märgatavalt suurem kui põhivara müügist saadav summa.

RTV aktsionäride üldkoosolekul veebruaris tuleb kõne alla ka RTV likvideerimine. TV3 juhatuse liige Asta Markus kinnitas täna, et TV3 asutavad RTV aktsionärid uue rahaga ning Estimpex uue kanali moodustamisest otsest kahju ei saa.

TV3 aktsiatest kuulub EVTV-le 42%, ASile Telemedia Eesti 34%, ASile Krenno 10%, ASile Eesti Finantsinvest 8% ja Soome Mainos TV-le 6%. TV3 käivitamiseks investeerivad omanikud esialgu 15 miljonit krooni, ütles TV3 projektijuht Andres Jõesaar.

Jõesaar ütles, et tänaseks pole veel valitud uue telekanali juhatuse esimeest ega peadirektorit.

Juhatuse esimees valitakse tõenäoliselt järgmise nädala keskel toimuval nõukogu koosolekul, mille liikmete hulka kuuluvad EVTV poolt Andres Küng, Per Almgren ja Per Bystedt, Telemedia Eesti AS esindaja Mart Nurk, Rein Kaarepere (AS Krenno) ja Jaakko Paavola (MTV3). Asendusliikmeteks valiti Matti Mihkelson (Eesti Finantsinvest) ja Avo Anton (Telemedia Eesti). Juhatuse esimehe kandidaatideks on pakutud Andres Küngi või Per Bystedti.

Kuigi novembri lõpus, mil kirjutati alla telekanali loomise kavatsuse protokollile, loobus EVTVs 51% aktsiaid omava ASi Eesti Video juht Viktor Siilats TV3 projektis osalemast, kirjutas TV3 asutamislepingule alla siiski EVTV tervikuna.

Viimasel hetkel loobus projektis osalemisest Paulig Baltic AS, kes pidi esialgse plaani kohaselt saama 0,5 protsenti loodava telekanali aktsiatest.

Hetkel kuum