20. veebruar 1996 kell 22:00

Sõrm kuradile

Tööstuse ja tööandjate keskliidu poolt on erastamisagentuuri nõukogule tehtud mitu ettepanekut, mis kergendaksid erastatud ettevõtete eest tasumist. Üks ettepaneku-test näeb võimalust EVPsid kasutada ka firmadel, mis erastati enne erastamisseaduse jõustumist. Teiseks soovitakse tasuda erastatud ettevõtte eest kogu summa ulatuses EVPdega, kuna viimased kaotavad mõne aja pärast oma väärtuse. Kolmandaks tahetakse ettevõtte eest tasu-misel makstavat järelmaksu aastaintressi maksta käesoleval aastal tasumisele kuuluvast summast. Samas on riik juba teinud erastamises soodustusi, lubades 50 % ulatuses tasuda ettevõtete eest EVPdes. Siinkohal jääb üle ainult imestada töösturite saamahimu, kavalust ja ambitsioonikust, millega püütakse riiki üle trumbata. Poleks ka ime, kui see õnnestuks. Ametnikele on alati meeldinud ettevõtjat mängida.Tekib küsimus, miks riik kohe oma varasid võileivahinnaga maha ei müünud. Jäänuks vähemalt spekulatsioonid ära.

Hetkel kuum