14. märts 1996 kell 22:00

Seenhaigus halvas USA nisuekspordi

See tähendab nisutarnete katkemist 21 riiki, nende hulgas Hiina, Venemaa, Brasiilia, Norra, Bulgaaria, Ungari jm. Põllumajandusministeeriumi teate järel blokeeriti USA sadamates 120 mln USA dollari väärtuses ekspordiks määratud nisu.

Suurematele nisuostjatele võib selle keelu pikemaajaline jätkumine põhjustada tõsiseid probleeme. Näiteks tarnib USA ainuüksi Hiinale praegu kuus 500 000 tonni nisu ning aprillis ja mais peaks eksporditav kogus suurenema miljonile tonnile kuus. USA põllumajandusministeeriumi andmeil vajab Hiina 30. juunil lõppeval rahandusaastal ühtekokku 13 miljonit tonni nisu.

Samal ajal on maailma viljaturg praegu küllaltki pingeline ning USA ekspordi ärajäämise korral on raske teisi viljatarnijaid leida. USA arvele langeb üks kolmandik kogu maailma nisuturust.

Avastatud haiguseks on nisu-kõvanõgi, mis levib peamiselt kõvanisu sortidel. Haigus ei ohusta inimese tervist, kuid vähendab nisu saagikust ja kahjustab vilja kvaliteeti.

Haiguskolde avastasid USA teadlased Arizona edelaosa ühe farmi 1200 tonni kõvanisu seemnevilja seas ja nakatatud seemet on külvatud selle piirkonna 20--30 farmis umbes 8000 hektarile.

Praegu püüavad põllumajandusministeeriumi spetsialistid välja selgitada, kas seda seemet on jõudnud ka kaugemale.

Kuna tegemist on sertifitseeritud seemnega, siis on selle müügiteekonda suhteliselt hõlpus jälgida. Praegu on inspektorid igatahes arvamusel, et nakatatud seeme ei ole Arizona osariigist välja läinud.

USA viljaeksportöörid on äraootaval seisukohal. Põllumajandusministeeriumi ametnikud hoiavad nii eksportööride kui importööridega pidevat kontakti ja loodavad, et nisutarned võivad peagi jätkuda.

Pärast seda, kui Venemaa on ähvardanud peatada USA linnuliha sisseveo, mis väidetavasti on bakteritest nakatatud ega vasta Venemaa standarditele, on USA võimalikku seenhaigusse nakatatud nisu ostu suhtumine väga delikaatne teema.

Riigi suuremaid vilja eraimportijaid ühendava Venemaa viljaliidu president Aleksandr Juki? ütles: «Selline nisu on ohtlik ja kahjulik ning see ei tohiks jõuda teistesse riikidesse. Paraku Venemaa vajab vilja. Ilmselt tuleb meil minna teistele turgudele Euroopas, võibolla ka Kasahstani ja Ukrainasse.»

Nagu kinnitas firma SovEcon Ltd esindaja Andrei Sizov, ei ostagi Venemaa praegu USA vilja, vaid hangib seda rohkem Kasahstanist ja Ida-Euroopast. Kuid ta lisas, et Venemaa viljavarud on väikesed ning nõudlus jätkuvalt suur, kuna Venemaa enda viljasaak jäi tänavu katastroofiliselt väikeseks, vaid 63,5 miljonit tonni.

Venemaa põllumajandus-ringkonnad ja konservatiivid algatasid hiljuti teatavasti kampaania, mille käigus nad on teravalt kritiseerinud Venemaale imporditavate toiduainete kvaliteeti. REUTER-ETA-ÄP

Hetkel kuum