31. märts 1996 kell 22:00

Käib vaidlus EEA nõukogu protokollide üle

Aredato esindaja kohal tänavu veebruaris Leon Glikmani välja vahetanud vandeadvokaat Mare Lust jäi endale ka reedesel kohtuistungil kindlaks ja väitis, et erastamisagentuuri nõukogu ei olnud 9. augustil 1995 Kalevi erastamisotsust tehes otsustusvõimeline, sest hääletamisest olevat osa võtnud nõutud kaheksa asemel seitse nõukogu liiget. Tunnistajana kohtusse kutsutud riigikogu liige Liina Tõnisson, kes läinud aasta aprillist novembrini oli EEA nõukogu esinaine, kinnitas kohtule, et nõukogu 9. augusti koosolekul osales siiski kaheksa liiget. Sellele, et protokollis on fikseeritud vaid seitsme inimese otsus (kuus poolt ja üks erapooletu), andis Tõnisson kaks võimalikku seletust. Esiteks, võis juhtuda, et üks kohalolnud nõukogu liikmetest ei olnud hääletamises osalenud, mida Tõnissoni väitel tuli tihti ette. Teiseks, sekretär võis hääled valesti kokku lugeda.

Erastamisagentuuri esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste ja kolmanda isikuna protsessi kaasatud Kalevi erastamiskonkursi võitnud Talinvesti esindaja vandeadvokaat Aare Tark juhtisid kohtu tähelepanu asjaolule, et üheski seaduses ega ka EEA tööd reglementeerivas õigusaktis ei ole kirjas, et EEA nõukogu liige on kohustatud otsuse hääletamises osalema. Sätestatud on vaid see, et nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaheksa nõukogu liiget, ning et otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on vähemalt viis liiget.

Kohus rahuldas Aredato esindaja Mare Lusti taotluse kutsuda järgmisele kohtuistungile tunnistama EEA nõukogu liige Mihkel Pärnoja, kes peab kohtule kinnitama nõukogu protokolli ehk Liina Tõnissoni sõnade õigsust.

Nõukogu koosolekud salvestatakse ka helilindile, kuid 1995. a augustist pärit lindistused on kustutatud, sest neid ei säilitata üle kuue kuu. Järgmine kohtuistung peetakse 9. aprillil.

Hetkel kuum