17. aprill 1996 kell 22:00

Kas riigikontroll on poliitiliselt manipuleeritav?

Manipulatsioon võib teo-reetiliselt käia mingite isiklike arvete klaarimise pinnal, sest ka riigikontrollis töötavad inimesed. Huvi mingi konkreetse juhtumi vastu võib olla mõnel riigikontrolli töötajal, samas võib olla poliitiline huvi selle asjaolu ärakasutamiseks.

Vastupidise olukorra puhul, kui poliitilistel jõududel tekib huvi mingi ettevõtte vastu, siis otsustatakse seda kontrollida. Loomulikult on riigikontrolli selline ärakasutamine võimalik. Seadus, milles kohustati riigikontrolli kontrollima Eesti Panka, oli ju väga konkreetse poliitilise huviga.

Keegi ei ole meist sõltumatu ja igasugused mõjutused on võimalikud, aga nad võivad kerkida täiesti erineva huvi pinnalt.

Mina naiivse inimesena usun, et Hindrek Meri on aus ja südametunnistusega inimene. Kuid minu arvates ei tohiks komisjoni, mis hakkab uurima Eesti Panka, panna inimest, kes on pangandussüsteemist välja kukkunud.

Riigikontrolli aruanne PEPi kohta saadeti ka riigikokku märkega «salajane». Aga sellest tuli välja, et tegemist oli küündimatusega. Aruandes aetakse segi näiteks aktiva ja passiva pool.

Muidugi pole riigikont-roll manipuleeritav organisatsioon. Juba põhiseaduslikult on tagatud meie sõltumatus. Põhiseaduse paragrahv 132 ütleb, et riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan.

Ma ei taha eitada, et riigikontrolli saatmine Eesti Panka, et selle küsimuse ümber tõesti on ka ilmselt poliitilised meeleolud, aga see ei tähenda, et riigikontroll täidaks neid asju mingisugustest poliitilistest aspektidest. Riigikontroll ei ilmutanud mingisugust initsiatiivi, et alustada kontrollimist Eesti Pangas, meil on tööd selletagi küllalt.

Rublamüügi asi. Ette võtsime seepärast, et rahareformikomitee tegi avalduse rublade müügi kohta. Ja peale seda olime sunnitud võtma seisukoha ja tegime oma avalduse. Meie ei tohi lähtuda mingisugustest poliitilistest kaalutlustest, meie peame ühiskonda informeerima faktidest ja objektiivsest olukorrast. Ainult selline seisukoht puhastab meie ühiskonda, sest kui me asume asjade kinnimätsimise teed, siis see meid edasi ei vii ega tee meile au.

Eilses Äripäevas on vihje riigikontrolli ebapädevusele kontrollimisel PEPis 1995. aasta suvel. Võin kinnitada, et me tulime selle kontrolliga hiilgavalt toime. Eksisteerivad nähtavasti tugevad jõud, kellel see arvatavasti ei meeldinud, kuid kontrolli käigus avastatud faktilised andmed ei ole tänase päevani kellegi poolt ümber lükatud.

Hetkel kuum