5. mai 1996 kell 22:00

Kontrollitavad dokumendid

Maksukorralduse seaduse § 17.1 lõige sätestab, et maksuametnikul on õigus kontrollida «...kõiki dokumente, mis on vajalikud maksumaksja maksude tasumise või maksude kinnipidamise õigsuse kontrollimiseks...» Maksuametnik võib muidugi vajalikuks lugeda iga dokumendi, mida ta tahab kontrollida. Reeglina on need raamatupidamise arvestamise alg- ja koonddokumendid, raamatupidamise aruanded ning kaubadekalratsioonid. Algdokumentidena on sealhulgas kontrollimisele kuuluvad arved, kassat?ekid, kviitungid, maksekorraldused, kassadokumendid ja palgalehed.

Maksuametnikud nõuavad aga tihti ka sõlmitud tehingute kohta dokumentide esitamist. Maksustamine ei põhine kunagi kavatsusel, vaid põhineb sooritatud tehingutest tulenevate ja raamatupidamises kajastatud andmetel, seega puuduvad lepinguliste dokumentide väljanõudmiseks seaduslikud alused. Seda enam, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel võib tehinguid kokku leppida mistahes vormis, sh ka suusõnaliselt.

Hetkel kuum