13. mai 1996 kell 22:00

PEP investeerib tehnoloogiasse 12 mln krooni

«See on reaalne kasumiprognoos, sest nelja kuuga oleme teeninud kasumit 7,8 miljonit krooni,» lausus Kitter.

Koos Põhja-Eesti Panga (PEP) eelmise aasta finantsauditiga valminud diagnostilise auditi baasil koostab pank äriplaani, milles kajastub tegevuskeskkonna analüüs, detailne tegevusplaan ja konkreetsed ülesanded selleks aastaks.

Kitter ütles, et diagnostilises auditis tehtud järeldused ühtisid suures osas eelmise aasta lõpul tehtud panga enda järeldustega. Tema sõnul suuri suunamuutusi PEPi arengus ei tule.

PEPi kontrollinud audiitorfirma Deloitte & Touche audiitorid pöörasid suurimat tähelepanu ressursside kasutamise efektiivsusele ja nende märkused puudutasid muudatusi organisatsioonilises struktuuris, lausus Kitter.

Audiitorid soovitasid pangal tugevdada ja arendada tööd probleemlaenude kallal ning arendada kliendisuhteid, ütles Kitter. Ta väitis, et audiitorite hinnangul vastavad PEPi laenupoliitika ja -protseduurid rahvusvahelistele põhimõtetele ja standarditele.

Kitteri sõnul üritab PEP käesoleval aastal ellu viia audiitorite ja teiste ekspertide poolt välja pakutud palgasüsteemi projekti, mis peaks aitama lahendada panga töötajate motivatsiooni küsimusi.

PEPi eelmise aasta finantstulemused, mis aasta lõpus avaldati, jäid auditi käigus peaaegu samaks ja järelikult on selles osas arvestus korras, kiitis Kitter oma panga tööd. Üks panga eesmärke lähemas tulevikus on viia kõik panga kontorid ühtsesse andmetöötlussüsteemi.

Kitter rääkis, et PEPi arengukava on mõeldud küll käesoleva aasta jaoks, kuid on kindel, et pank kõiki ülesandeid sellel aastal realiseerida ei suuda ja sellepärast jätkub arengukava realiseerimine järgmisel aastal.

PEPi eelmise aasta kasum oli 1,55 miljonit ja omakapital aastavahetuseks 63,03 miljonit krooni. Panga eelmise aasta kasumist kanti 435 000 krooni reservi ja 1,11 miljonit krooni panga 1994. aasta kahjumi katmiseks.

Hetkel kuum