18. juuni 1996 kell 22:00

Kui palju kulub majas kütust?

Et hinnata aastas vajamineva kütuse kogust, on eelnevalt vaja teada oma maja kütte arvutuslikku soojusvajadust.

Tabelist leiate kütteperioodi soojusvajaduse ja selle alusel määratud kütuste vajadused. Kütuse kulu hindamisel on aluseks võetud katelseadme kasutegur 0,65--0,7 (olemasolevad vanemad katlad).

Meie tingimustes tüüpilise maja omanik peaks näpuga järge vedama tabeli teise rea peal, kus ca 150m² hästi soojustatud maja soojavajadus on 11,6 kW.

Teades kütuse hinda, võib iga majaomanik arvutada kütuse kogumaksumuse kütteperioodi jooksul ja sellest lähtuvalt valida sobiv viis hoone kütmiseks. Samas tuleb põhjalike andmete saamiseks kütuse maksumust võrrelda küttesüsteemi esialgse investeeringuga. ÄP

Hetkel kuum