18. september 1996 kell 22:00

Tamm selgitas tagamaid

Tallinna linnavalitsus valgustas eile Tallinna sadamaala hoonestamise ideekonkursi võitja selgitamise tagamaid, samal ajal kui Tallinna halduskohtu menetluses on kaks konkursil kaotajaks jäänud Kodumajagrupi ASi kaebust.

Jaak Tamm peab Kodumajagrupi alustatud kohtuprotsessi jala tahapanekuks Tallinna kesklinna sadamapiirkonna arengule. «Keegi pole ju vaidlustanud, et TSM Investeeringute ASi pakkumus oli parim,» ütles Tamm. «Viidatakse vaid konkursi korraldamise vormilistele puudustele.»

27. mail kaheetapilisena väljakuulutatud Tallinna sadamaala hoonestamise ideekonkursi esimeseks etapiks pidas abilinnapea Jaak Saarniit pakkumuste esitamist ja neile eksperthinnangu andmist. Konkursi teine etapp seisnes tema väitel läbirääkimistes, mis hõlmasid konkursil osalenud seitsme pakkuja ärakuulamist, linnavolikogu kahe komisjoni koosistumist ja linnavalitsuse 16. augusti protokollilist otsust, millega TSM Investeeringud kuulutati konkursi võitjaks.

Jaak Tamme sõnul jõudis Tallinna halduskohtu 6. septembri määrus linnavalitsuse sama päeva korralduse peatamise kohta temani alles 11. septembril. Linnavalitsus oli väidetavalt teadmatusest sõlminud päev varem operaatorlepingu TSM Investeeringutega. Tamm ei osanud eile öelda, miks lepingu sõlmimisest alles 12. septembril avalikkusele teatati.

Advokaadibüroo Heta vandeadvokaat Kaido Pihlakas, kes koos TSM Investeeringutega ideekonkursil osales, ütles, et lähtuvalt kohtu määrusest on linnavalitsus operaatorlepingu toime peatanud.

TSM Investeeringute juhi Einar Vettuse sõnul ei ole TSM Investeeringud operaatorlepingust tulenevalt jõudnud sõlmida ühtegi siduvat kokkulepet, kuid ta andis mõista, et vaatamata halduskohtu määrusele ei kavatse TSM Investeeringud käed rüpes kohtuotsust oodata.

Kaido Pihlakas peab linnavalitsuse protokollilisi otsuseid linnavalitsuse töö reglemendi järgi võrdväärseks eri ametkondade omavahelise kirjavahetusega, millel ei saa olla õiguslikku tulemit.

Küsimusele, kas juhul kui Kodumajagrupp poleks linnavalitsuse protokollilist otsust kohtulikult vaidlustanud, oleks linnavalitsus operaatorlepingu sõlminud kõnealuse protokollilise otsuse põhjal, vastas linnapea Jaak Tamm jaatavalt.

Koos Kodumajagrupiga pakkumuse teinud ASi Eristro direktor Sulo Nigul avaldas lootust, et kohus on sõltumatu ega võta arvesse avalikkuse mõjutamisi. Kodumajagrupi kaebused linnavalitsuse vastu tulevad halduskohtus arutusele 25. oktoobril.

Hetkel kuum