11. november 1996 kell 22:00

Primexi võlausaldajad tunnustasid kolme nõuet

Koosolek otsustas, et ASi Eesti Mobiiltelefon, Virumaa Kommertspanga ja RASi Eesti Kindlustus tunnustatud nõuded on viimase, s.o neljanda järgu nõuded.

Suurima võlausaldaja, Tartu linna maksuameti 11,9-miljonilisele nõudele vaidles vastu Primexi üks omanikke Peeter Kilomann.

Maksuameti esindaja Üllar Reino ei tunnustanud Kilomanni 177 600kroonist töötasunõuet, offshore-firma Enimex Investment Service seitsmemiljonilist nõuet ega Rahvapanga omaaegset 2,2-miljonilist nõuet, mille on enda kanda võtnud Kilomann.

Primexi pankrotihaldur Anne Tammer vaidles vastu Primexi esimese välisaktsionäri Risto Stenholmi ja ka Kilomanni kui juhatuse liikme töötasunõudele.

Nendel, kelle nõuet ei tunnustatud, on kohtu poole pöördumiseks aega 20 päeva, kusjuures kostjaks on nõudele vastuvaidleja.

Kilomann kinnitas, et 2,2-miljonilise nõude osas alustab ta tõenäoliselt kohtuvaidlust.

Tartu ringkonnakohus kuulutas Primexi pankroti välja 10. mail. Riigikohus ei muutnud 16. oktoobril ringkonnakohtu otsust.

Hetkel kuum