9. märts 1997 kell 22:00

Klienditeeninduse arendamine

Klienditeeninduse arendusprogramm peab aitama positiivselt vastata järgnevatele küsimustele:

- Kas klienditeenindajad teavad firma strateegilisi eesmärke ja mõistavad enda mõju nende saavutamisele?

- Kas organisatsioonisisene infosüsteem teavitab teenindajat õigeaegselt teenindusprotsessi mõjutavatest häiretest, soodustab klientide pretensioonide kiiret edastamist ja lahendamist?

- Kas teenindusprotsessi reglemendist selgub, mida teha, kui iseenda või kolleegide tõttu täbarasse olukorda satutakse?

- Kas müügitalituse («lubaduste andjad») ja teenuse osutajate («lubaduste lunastajad») vahel on üksteisemõistmine ja koostöö?

- Kas teenindajate vahetud ülemused oskavad neid keerulistes situatsioonides nõustada, vigu konstruktiivselt analüüsida ja teenindajaid õnnestumise elamuste kaudu motiveerida?

Hetkel kuum