6. aprill 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Tallinna ringkonnakohus tunnistas reedel vandeadvokaat Monika Mägi süüdi altkäemaksuvõtmises ning määras talle üheaastase vanglakaristuse tingimisi üheaastase katseajaga.

Ehkki riiklik süüdistaja, riigiprokuratuuri prokurör Urmas Tammiksaar taotles ühtaegu, et Mägilt võetaks kaheks aastaks õigus töötada vandeadvokaadina, jättis kohus selles küsimuses seisukoha võtmata.

Kohtuotsuse kohaselt arvatakse Mägi poolt Tallinna linnakohtu kohtunikule antud 10 000 krooni riigi tuludesse ning kriminaalprotsessi süüdistusmaterjalide hulka arvatud video- ja helilindistused kuuluvad kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele.

Nii ringkonnakohtus kui ka Harju maakohtus, kus Monika Mägi 7. märtsil süütõendite puudumise tõttu õigeks tunnistati, keeldus Mägi tunnistusi andmast. ÄP

Reedel alustas Tartu ehitusfirma AS Linnaehitus Tartus Aardla tänaval Mazda keskuse ehitust, mis Mazda maaletooja, ASi Esma Auto direktori Ralf Õnge sõnul läheb maksma ligi kuus miljoni krooni.

«See on Esma Auto viimase aja suurim investeering,» rääkis Õng. Pärast keskuse valmimist juulis ei pea Mazda omanikust lõunaeestlane enam Tallinna teenindusse sõitma, lisas ta.

Kahekorruselise autokeskuse tänavapoolsesse ossa tulevad autosalong, hooldustöökoja vastuvõturuum ja pangakontor. Teisele korrusele tulevad kohvik, personaliruumid ja ladu ning hoone õuepoolsesse ossa autoteenindus kuue töökohaga. Majas on üldpinda 900 m².

Hoone arhitektuurse lahenduse autor on Uko Künnap firmast U-Disain. ÄP

Eesti 1996. aasta maksebilanss oli keskpanga andmeil 1,2284 mld krooniga positiivne, kuid jooksevkonto defitsiit ulatus rekordilise 5,3499 mld kroonini.

Võrreldes 1995. aastaga kasvas jooksevkonto defitsiit mullu üle kahe korra. Jooksevkonto defitsiidi kattis 6,8 mld krooni suurune kapitali- ja finantskonto ülejääk.

Võrreldes 1995. aastaga kasvasid portfelliinvesteeringud, mille saldo oli esimest korda alates 1993. aastast positiivne. Otseinvesteeringute saldo oli mullu 1,2 mld krooni, võrreldes 1995. aasta 2,3 mld krooniga.

Muud investeeringud, mille alla kuuluvad mitmesugused laenud ja krediidiliinid, ulatusid 3,9 mld kroonini. Pangandussektori osatähtsus oli seejuures 2,3 mld krooni, kasvades aastaga üle nelja korra.

Eesti kaubandusbilanss oli mullu negatiivne 12,8 mld krooniga. Eesti eksport moodustas 24,9 mld ja import 37,6 mld krooni. BNS

14. aprillil korraldab firma Radon-Rosvnesterminal Sakala keskuses Venemaa seadusi käsitleva seminari.

Radon-Rosvnesterminali president Jevgeni Kondratjev rääkis, et Eestis on terve rida firmasid, kes tahaksid Venemaale oma kaupa viia või asutada seal oma esinduse.

Samas on neil tekkinud hulk probleeme dokumentide vormistamisel, kuna tihti muutuvaid nõudeid lihtsalt ei teata, lausus Kondratjev.

Radon-Rosvnesterminal on Venemaa tolliameti ja standardiameti Peterburi filiaali tütarfirma Eestis. ÄP

Ühispanga märtsi puhaskasum oli 8,3 miljonit krooni ja bilansimaht märtsi lõpus 4,173 miljardit krooni.

Põhja-Eesti Panga ja Ühispanga ühine bilansimaht oli märtsi lõpus 5346,6 mln ja ühine puhaskasum 9,434 mln krooni. Võrreldes möödunud aasta märtsiga kasvas panga bilansimaht 55,3 protsenti.

Pank teenis esimeses kvartalis pangandustegevusest 78,7 mln krooni. Panga puhaskasum oli 24,5 miljonit krooni.

Ühispanga laenuportfell moodustas märtsi lõpul 2,506 miljardit krooni, kasvades kuuga 11,6 protsenti. Panga väärtpaberiportfell moodustas 238,9 miljonit krooni, kasvades kuuga 3,1 protsenti.

Panga finantsinvesteeringud moodustasid 109,7 miljonit krooni, suurenedes kuuga 28,6 protsenti. BNS

Eesti suurima kommertspanga Hansapanga märtsi puhaskasum oli 22,4 miljonit krooni ja bilansimaht 6,85 miljardit krooni.

Panga esimese kvartali puhaskasum oli auditeerimata andmeil 96,4 miljonit krooni, kasvades mulluse sama perioodiga võrreldes 2,6 korda. Panga esimese kvartali kasum moodustab 37,7 protsenti tänavusest 256 miljoni kroonisest kasumiprognoosist.

Panga andmetel põhjustas tulude kiire kasvu jaanuaris müüdud 350 000 Hoiupanga aktsiat ning Läti ja Leedu turgudelt teenitud kauplemistulu, mis kokku põhjustasid ligikaudu 27 miljoni krooni suuruse erakorralise tulu.

Suurimaks kululiigiks on pangal personalikulud 30,4 miljoni krooniga, mis moodustavad 41,8 protsenti mitteintressikulust. Hansapanga töötajate arv oli perioodi lõpus 684.

Veebruari lõpu seisuga oli varade järgi Hansapanga turuosa Eestis 25,5 protsenti. Hansapanga grupi esimese kvartali tulemused avaldab pank pärast 20. aprilli. BNS

Väärtpaberiinspektsioon andis ASile Soots Turism loa aktsiaemissiooni jätkata alates tänasest, kuna firma on oma emissiooniprojektis esitatud andmed viinud tegelikkusega vastavusse. Väärtpaberiinspektsioon peatas Soots Turismi aktsiate avaliku müügi 31. märtsil.

Inspektsiooni luba emissiooni jätkata ei vabasta ASi Soots Turism vastutusest ja teda võib väärtpaberitealase valeinformatsiooni avaldamise eest karistada rahatrahviga 10 000 kroonist kuni miljoni kroonini.

Väärtpaberiinspektsioon on ASi Soots Turism kohta koostatud haldusõigusrikkumise protokolli.

Toitlustusega tegelev Soots Turism emiteerib 540 000 aktsiat 28kroonise müügihinnaga. ETA

Majandusministrit nõustava energeetikanõukogu ettepanekul peab energeetikasektori erastatavad osad müüma vähemalt kolmele strateegilise investorile, et takistada eramonopoli teket.

Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi erastamiskavade kohaselt müüakse enamik ettevõtete aktsiatest aktsiakapitali suurendamise teel strateegilisele investorile.

Majandusministeeriumi asekantsler Arvi Hamburg ütles, et nõukogu tegi reedel ettepaneku müüa ASi Eesti Põlevkivi aktsiad pärast aktsiakapitali suurendamist kuni kolmele strateegilisele investorile.

Samamoodi ei tohi Hamburgi sõnul erastada ühele investorile Eesti Energia erastatavate osade aktsiaid. Eesti Energia puhul ei saa tema sõnul rääkida eri investoritest ettevõtte sees, kuna müüki lähevad moodustatavate tütarettevõtete aktsiad. BNS

Tallinna linnavolikogu ei kuulutanud möödunud neljapäeval keskturu erastamiskonkurssi ebaõnnestunuks, kuna volikogu ei jõudnud selle päevakorrapunktini. Linnavolikogu arutab keskturu erastamist kahe nädala pärast. ÄP

Äripäev avaldas eelmises numbris (ÄP nr 63) ekslikult, et kaubandus-tööstuskoja tegevjuhile Toomas Tamsarile soetati Ford Mondeo Oleg Ljadovi ja Igor Pihela rahaga. Auto eest tasus kaubandus-tööstuskoda.

Hetkel kuum