25. mai 1997 kell 22:00

Läti sadamate käiberekordid

Kaubakäibe kasvu on eelkõige taganud kaubaeksport läände. Nii eksporditi Läti sadamate kaudu nelja kuuga 15,868 miljonit tonni mitmesugust kaupa, kusjuures vastupidises suunas liikus ainult ca miljon tonni kaupa.

Kõige rohkem veoseid on nelja kuuga läbinud Ventspilsi sadamat -- kokku 12,8 miljonit tonni. Sellest üle kaheksa miljoni tonni moodustasid naftasaadused. Sel aastal prognoosib sadam aastakäibeks 38 miljonit tonni kaupu.

Oluliselt on suurenenud ka Riia sadama kaubakäive, mis mullusega võrreldes on kasvanud ligi 1,5 mln tonni. 1. juulist hakkab Riia kaubasadamas tööle esimene Läti vabakaubandustsoon.

Elavnenud on kaubavedu ka Läti väikesadamate kaudu. Nii kasvas kaubavedu Salacgriva, Mersragsi ja Roja sadama kaudu eelmise aastaga võrreldes enam kui kümnekordseks. Peamisteks väikesadamate kaudu veetavaiks kaupadeks on metsamaterjal, kalasaadused ja vanametall. B&B-ETA

Hetkel kuum