10. juuni 1997 kell 22:00

Kas riigikogu liikmed on kergesti mõjutatavad?

Minu arvates on nad raskesti mõjutatavad. Igaühel on oma n-ö grupp, mille arvamust ta peab kuulama ja mingisuguse kõrvalt tulnud inimese jutt võib küll väga arukas ja meeldiv olla, aga grupidistsipliin ja ühtekuuluvus on märksa määravamad. Nii et kui on võimalik mõjutada, siis tuleb mõjutada kogu grupi seisukohta. Sest see on märksa domineerivam kui kõrvalt tulnud mehe arvamus. Poliitilised prioriteedid on ikka nii tugevad, millest on raske läbi murda.

Mõjutatakse nii, et tuleb inimesele selgeks teha oma seisukohad ja panna ta uskuma, et need seisukohad on õiged. Muud korrektset mõjutamisviisi vist ei ole.

Aga miks inimesed nõustuvad kellegagi, see on juba omaette suur teadus ja psühholoogia.

Osa on väga kergesti mõ-jutatavad, teine osa ei ole peaaegu üldse mõjutatavad. Kolmandal puudub oma arvamus. Nad peaksid ilmselt kellegi käest küsima, kas nad on mõjutatavad või ei ole. Parafraseeriks kuulsat lauset -- ära löö riigikogu liiget, parem räägi temaga. Rääkimine ja suhtlemine on peamised vahendid riigikogu liikmete mõjutamiseks. Mis tuleb seal läbi meedia või PR-firmade kaudu, see on kõik suhtlemine. Rohkem ausaid võimalusi minu meelest ei ole.

Ebaausate võimaluste kasutamisest ei tea ühtegi fakti. On räägitud, et raha aitab seal asju ajada, aga need on kuulujutud. Ei ole kohanud kedagi, kes oleks seda suutnud tõestada. Kui mõni selline oleks olnud, oleks mõni meie kontserni ajaleht sellest juba kirjutanud.

Hetkel kuum