19. juuni 1997 kell 22:00

Tiffanylt mõisteti 90 000 krooni

Kohtuotsuse järgi makstakse kahjukannatajaile raha välja Tiffany arestitud arvelduskontolt ERA Pangas. Otsusega määrati Tiffany kontole järele jäänud ligi 23 000 krooni aresti alt vabastamisele.

Päev hiljem algatas linnakohus Tiffany pankrotimenetluse ja määras ajutiseks pankrotihalduriks Aivar Leismanni. Linnakohtule esitas pankrotiavalduse võlgade sissenõudmisega tegelev firma Intrum Justitia. Esimene eelistung Tiffany pankrotiasjas toimub 3. septembril.

Intrum Justitia juristi Ivar Tammemäe sõnul on vaja kiiresti kätte saada aresti alt vabastatud raha, vastasel juhul kaob ka see.

Tiffany on Eesti suurematele reisibüroodele, Soome partneritele ja firma endistele töötajatele võlgu kokku üle miljoni krooni.

Esmaspäeval lahenduse leidnud kohtuasi vältas ligi aasta. Hagiavalduse järgi ostsid hagejad 1995. a lõpul reisibüroolt Tiffany reisipaketi Viini. Tiffany reklaamis pileteid maailmakuulsale uusaastakontserdile. Reisibüroo töötajate Mariann Tampuu ja Kersti Keva kinnitusel pidid turismireisi ostnud sõitma kuulama kuulsate Viini filharmoonikute uusaastakontserti. Reisipakett maksis 13 900 krooni. Peale selle tasusid paketi ostjad 490 kr majutuse eest Kopenhagenis. Viinis selgus, et filharmoonikute uusaastakontserdi asemel oli Tiffany müünud piletid rahvusteatri balletietendusele.

Kuna reisipaketi ostjad ei saanud reklaamitud teenust, pöördusid nad reisibüroo poole ja palusid tasutud summa tagastada. Tiffany keeldus pretensiooni rahuldamast. Seepeale esitasid kliendid hagi kohtusse ja palusid hagi tagamiseks arestida Tiffany arvelduskonto nõude ulatuses. Hagejaid esindas kohtus vandeadvokaat Viktor Kaasik.

Kohus leidis, et Tiffany reklaam oli tarbijate suhtes eksitav ja tarbijakaitse seaduse järgi on selline tegevus müüjale keelatud.

Hetkel kuum