20. juuli 1997 kell 22:00

Venemaal peab kaupa üle andes olema tähelepanelik

Venemaal kaupa kauba saajale üle andma minnes peab autojuht enne väljasõitu helistama ise või paluma ekspediitorit või oma firma esindajat helistada kaubasaajale, et küsida, kas ta on valmis kaupa vastu võtma. Üksikasjalikult tuleb kokku leppida, kes võtab kauba vastu, samuti ka mahalaadimise ja lahtitollimise kohas. Kui viimast mingil põhjusel ei teatata, peab autojuht olema äärmiselt tähelepanelik saaja poolt esitatavate dokumentide suhtes.

Kaup tuleb toimetada ainult tollipunkti, mille määras tolliametnik piiril. Autojuhile antud kirjalikud juhised peavad sisaldama saaja täpset aadressi ja täielikku nimetust (Vene saajate kohta omandivorm OOO, TOO, AOOT, AOZT, ICP jne) ning kaubasaaja passiandmeid.

Saateleht ja muud dokumendid tuleb pärast auto ja koorma registreerimist tolliparklas anda ainult tollitöötajale. Seejuures tuleb tollitöötajalt nõuda dokumente, kirjutada üles tema nimi ja tunnistuse number. Pärast lahtitollimist võib dokumendid kaubasaaja esindajale anda ainult firma volikirja originaali vastu, kus on märgitud saaja passiandmed ning mis on kinnitatud firma pitseriga. Saaja ümarpitsat ei tohi sisaldada muudetava pitseri elemente. Volikiri tuleb säilitada koos saatelehe koopiaga.

Hetkel kuum