7. august 1997 kell 22:00

Eesti ja Venemaa asuvad rajama silda

«Läbirääkimiste lõpuks koostatud protokollis on fikseeritud, et Eesti-Vene töörühm paneb järgmise aasta 1. jaanuariks paberile sillaehituse kalkulatsioonid ja majanduslik-tehnilised eeldused,» ütles Vare.

Vare sõnul ei ole senine Eesti ja Venemaa vaheline sild Narva kesklinnas kohandatud suurematele kaubavedudele, samuti tuleb kasvav transiitliiklus suunata mööda Narva kesklinnast.

«Meie arvestuste järgi kannatab vana sild veel praeguse koormuse välja, kuid paari aasta pärast enam mitte. Kaubaveod Eesti ja Venemaa vahel suurenevad lähiaastail tunduvalt ning seda just maanteevedude suurenemise arvel,» rääkis Vare.

Pärast töörühma ettepanekute kahepoolset läbiarutamist alustatakse konkreetse ehitusprojekti koostamist.

Töörühm kavatseb taotleda sillaehituseks raha Euroopa Liidu piirialade arendamiseks mõeldud sihtprogrammide 1999. aasta eelarvest.

«Esialgsel hinnagul on uue silla ja ümbersõiduteede ehituseks vaja 20--30 miljonit ECUd,» ütles Vare.

Vare ja Sokolov rõhutasid, et alanud koostööprotsess ei hõlma mitte ainult sillaehitust, vaid on arenemas palju laiemaks.

Sokolovi sõnul on Peterburi regioon huvitatud kõige laiemast majanduskoostööst Eestiga ja selleks on olemas laialdased võimalused.

«Rääkisime täna koostöö laiendamisest ka kohtumisel majandusministeeriumis. Mida rohkem on selliseid kontakte, seda parem Eesti-Vene suhetele tervikuna,» ütles Sokolov.

Sillaehituse üle läbirääkimiste alustamiseks saavutati kokkulepe Vare ja Leningradi oblasti kuberneri Vladimir Gustovi kohtumisel 23.--25. juunil Helsingis toimunud Pan-Euroopa transpordikonverentsil. BNS

Hetkel kuum