17. juuni 1998 kell 22:00

Eesti aktsionäride ühing tegutseb aktiivselt

Ajalehes Äripäev ilmus 27. mail artikkel «Uputatav investor päästku end ise», milles mainiti ka Eesti aktsionäride ühingut ning heideti ette, et Eesti aktsionäride ühingu tegevust ei ole laialt valgustatud.

Eesti aktsionäride ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärkideks on eelkõige väikeinvestori kaitse ja elanikkonna väärtpaberituru-alaste teadmiste täiendamine.

Ühing on välja töötanud oma väärtpaberiturualase kolmeetapilise koolitusprogrammi. Esimene etapp on üldhariva teabe levitamine elanikkonnale teabepäevade ja seminaride korraldamisega. Teabepäevad on tasuta.

Seni on Eesti aktsionäride ühing korraldanud kolm teabepäeva, mille sisuks on olnud väärtpaberituruga seotud mõistete ja seal toimuvate sündmuste ning konfliktide lahtiseletamine. On tutvustatud investeerimisvõimalusi Eestis ja väärtpaberiturul toimivaid institutsioone. Ühingul on kavas korraldada samalaadseid teabepäevi vähemalt kord kuus. Teabepäevade toimumisest on alati olnud eelnev info ajakirjanduses.

Teine etapp on juba põhjalikum, hõlmates ka väärtpaberituru analüüsi ja turgude toimimise tehnilisi mudeleid. Kolmas etapp väärtpaberialases koolituses hõlmab väärtpaberialal tegutsevate spetsialistide kõrgetasemelist koolitust. On iseenesest mõistetav, et need kursused on kujunenud tasuliseks ning seal käsitletakse väga sügavuti spetsiifilisi väärtpaberiturualaseid teemasid.

Lisaks koolitusele tegeleb Eesti aktsionäride ühing väärtpaberiturge puudutava info kogumisega. Lähitulevikus kavatsetakse hakata välja andma regulaarset väärtpaberituru ülevaadet. Samas oleme jaganud oma järjest kasvavale liikmeskonnale väärtpaberiturul aset leidvate sündmuste kohta selgitavaid kommentaare.

Hetkel kuum