28. juuni 1998 kell 22:00

Koolituse tulemuslikkuse mõjurid

Sageli arvatakse, et koolituse mõju oleneb üksnes koolitusfirma valikust. Paraku on mõjureid rohkem:

- tellijafirma selgus ja konkreetsus eesmärkide püstitamisel;

- koolitajate professionaalsus, mis hõlmab nii käsitletavate teemade tundmist, koolitamisoskust (sealhulgas koolitusgrupis toimuvate protsesside arvestamise ja juhtimise oskust) kui ka koolituskursuse korraldamise oskust;

- tellija ja koolitaja läbirääkimiste tulemuslikkus -- kas suudetakse kokku leppida koolituse eesmärkides ja tingimustes;

- koolitatavate motiveeritus;

- koolitatavate aktiivsus koolitusel;

- omandatud oskuste kiire kasutamine;

- koolituse regulaarsus ja süstemaatilisus, hea tagasisidesüsteem koolitaja ning tellijafirma vahel.

Hetkel kuum