18. august 1998 kell 22:00

Karikas mürki analüütikuilt Londonist

Äsja ilmus Londonis asu-va postkommunistlike majanduste uurimiskeskuse publikatsioon«A «Coming Home» or Poisoned Chalice?», mis käsitleb ELi idasuunalist laiendamist. Eessõnasse on Rt. Hon. Michael Portillo kirjutanud oma kunagise mõtte, et Lääs võlgneb Ida-Euroopa riikidele kiire pääsu demokraatlike rahvaste klubisse.

Publikatsiooni algusesse sobinuks rohkem umbes taoline mõte, et Lääs võlgneb oma idasuunalise laienemise küsimuste käsitlustes vähemalt korrektsusest ja objektiivsusest kinnipidamist. Publikatsiooni autorid B. Jamieson ja H. Szamuely, nagu euroskeptikutele üldiselt tavaks, külvavad lugeja üle ühepoolsete väidetega neid põhjendamata ja loogikale tähelepanu pööramata.

Nende väitel lõpeb ELi eelseisev laiendamine peaaegu kindlasti uue globaalse sõjaga, mitte millegi vähemaga. Kuidas muidu mõista järgmisi väiteid -- «Mitmesugused liitumiskatsetused selle sajandi alguses lõppesid sõjaga» (lk 82) ja «Kui Euroopal see ebaõnnestub, siis on täielik risk, et sajandi alguse eksisammud korduvad peatselt»(lk 10). Viimases lauses tähendab «see» ELi laiendamist ja et kui laiendamine toimub, siis ebaõnnestunult, on autorite kirjelduste põhjal täiesti kindel.

Nende peamine soovitus on muidugi laiendamisprotsess ümber pöörata, kuid ka see on vist ebaõnnestumine. Seega sõda on tulemas. Nagu juba öeldud, autorite skeptikutarkus ei vaja siinjuures mingeid põhjendusi ega ka selgitusi, et kes kellega mispärast sõdima hakkab või midagi taolist. Autorid ei jäta kasutamata ühtki võimalust, et ELi laienemisega seotud asjaolusid kasutada rahvaste, riikide ja regioonide vahele kiilu löömiseks. Publikatsioonist ei selgu liitumisega seoses ühtegi märkimisväärset positiivset momenti. Sellele raamatule sobiks paremini pealkirja lühendatud kuju: «Mürgitatud karikas.»

Hetkel kuum