23. august 1998 kell 22:00

Mida Eestis eelkõige arendada firma edukaks tegevuseks?

Üks suuremaid probleeme on firmasisese töö korrastatus. Paljudel firmadel on õnnestunud teenida raha mitte niivõrd korrapärase mõtestatud tegevuse kaudu, vaid lihtsalt selle abil, et nad sattusid õigel ajal õiges kohas olema.

Konkurentsi suurenedes läheb nendel firmadel raskeks, kui nad ei suuda igapäevast ratast käigus hoida ning tegelda mõtestatud ja planeeritud tegevusega. Igas ettevõttes ei saa veel rääkida teadlikult planeeritud eesmärkide saavutamisest.

Palju arenguruumi on ka müügi- ja turundusvaldkonnas. Sisulise müügiga ei tegelda veel kõikides firmades. Mida vähem tuleb müügiorganisatsioonile juhuslikke tellimusi, seda professionaalsemalt on müük toimunud.

Tasakaalustatult tuleb arendada personali- ja finantsjuhtimist. Kui nad pole tasakaalus, siis ei saa rääkida efektiivsusest.

Eestis määrab praegu arengu inimressursi tase. Personali tasemest oleneb ülesanne, mis seatakse firmale, samuti firma riskijulgus. Kui pole teadmisi, pole ka julgust riski võtta.

Koolitus tuleb viia toote arendamiseks ja müügiks vajalikule tasemele, siis osatakse raha efektiivselt kasutada. Ettevõttel võib olla palju raha, aga kui on kehvad ajud, siis raha lihtsalt raisatakse ära. Seni on ratsionaalsus, efektiivsus ja otstarbekus tasakaalust väljas.

Eesti tingimustele vastavat koolitust läänest sageli ei saa. Koolitus peab toimuma samas äri-või kultuurikeskkonnas, kus tehakse äri.

Praegu puudub Eestis süsteemne mõtlemine nii riigi tasandil kui ka ettevõtte tasandil, elatakse päeva kaupa.

Arengu koha pealt kõige olulisem lüli tuleb leida süsteemse analüüsi tulemusel. Seejärel tuleb sellele rakendada kõik jõud, lootes, et see veab välja majanduse. Enam ei saa Eesti ettevõtted oma valupunkte määrata kõhutunde järgi.

Eesti-sugusele väikeriigile on omapärane see, et siseturg on väike ja ekspordi osakaal tootmistegevuses suur. Kui vaadata Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, siis näeme, et laojäägid suurenevad ning ekspordi hinnaindeks jääb pidevalt alla teistele hinnaindeksitele. Eksporti on arendatud ekstensiivselt, kusjuures sisemiselt pidevalt vaesestume.

Hetkel kuum