18. oktoober 1998 kell 22:00

Fondid said taas kauplemisloa

Kõik fondivalitsejad on huvitatud vähemalt ühe fondi valitsemisest ja on suutelised tagama selle mahu üle nõutud viie miljoni krooni, põhjendas väärtpaberiinspektsiooni peadirektor Marek Mägi fondidele ajapikenduse andmist. Väärtpaberiinspektsioon peatas kuu alguses kauplemise Tallinna Panga TALSE indeksifondi, Balti indeksi fondi, Hansa Venemaa kasvufondi, Hoiupanga Venemaa investeerimisfondi, Talinvesti intressi- ja kasvufondi ning Tallinna Panga Ida-Euroopa investeerimisfondi osakutega kuni 16. oktoobrini. Fondidesse jäi kinni 23 mln krooni.

Mägi sõnul ei ole fondidel eriti raske investoreid oma usaldusväärsuses veenda. «Meie hinnangul on kõik fondid oma puhasväärtuse hinnanud väga konservatiivselt ja nad ei müü õhku,» lausus ta.

Mägi märkis, et osa fondide tegevuse lõpetamisel püütakse vältida kuni kuue kuu pikkust ajakulu, mis osaku omanikel depoo kaudu panga fondi likvideerimisel raha kättesaamiseks kulub. Peamine fondide tegevuse jätkamise skeem on osakuomanikele teise fondi osakute ostmise soovitamine, tunnistas Mägi. «Väikeste fondide osaku omanikud saaksid valutult oma raha kätte või jätkata investeerimistegevust suuremas fondis,» märkis Mägi.

Fondihaldusfirma Hansa Asset Management (HAM) fondihaldur Hannes Raag teatas, et HAM kavatseb nõutava fondi mahu säilitamiseks ühildada hallatavate idasuunaliste ja Baltikumi investeerimisfondide tegevused. Raagi sõnul soovitatakse investoritel lunastada Hoiupanga Venemaa investeerimisfondi osakud ja märkida Hansapanga Venemaa investeerimisfondi osakuid. Teisalt Balti fondide ühendamiseks soovitab HAM lunastada Hoiupanga investeerimisfondi klientidel oma osakud ja märkida Balti kasvufondi osakuid. Nende tehingute eest märkimis- ja lunastustasu ei võeta.

Samamoodi plaanib fondid ühildada Ühishalduse AS, kes pakub Balti indeksi fondi osakute omanikele võimaluse vahetada oma investeering investeeringu vastu Äripäeva indeksi fondis.

Talinvesti kasvufondi fondihaldur Johan Sulling kinnitas, et põhimõtteline nõusolek ühe suurema investoriga on olemas, selle nädala algul saavutatakse fondi nõutav maht. EstIB-Talinvesti Varahalduse ASi tegevdirektor Sten Soosaar rääkis, et nõutava mahu saavutamine iseenesest pole fondidele probleem. Väärtpaberiinspektsioonil tuleb leida vastus küsimusele, kuidas garanteerida fondi mahu säilimine olukorras, kus investor võib fondist omal soovil raha edasi-tagasi liigutada.

Väärtpaberiinspektsioon on esitanud rahandusministeeriumile investeerimisfondide seaduse muudatusettepaneku, mis jätaks seadusest välja fondi mahu piirmäära. Ametlikku vastust ei ole ministeeriumilt selle kohta veel tulnud.

Hetkel kuum